Prowadzenie działalności gospodarczej, a prawo do zasiłku macierzyńskiego i rodzicielskiego

Prowadzenie działalności gospodarczej, a prawo do zasiłku macierzyńskiego i rodzicielskiego

Zasiłek macierzyński przysługuje z racji urodzenia lub przyjęcia dziecka na wychowanie. Okres wypłaty zasiłku uzależniony jest od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie bądź przyjętych na wychowanie. Przy urodzeniu lub przyjęciu na wychowanie jednego dziecka kobieta, która prowadzi działalność gospodarczą podobnie jak w przypadku umowy o pracę może przez 52 tygodni pobierać zasiłek macierzyński (w tym 20 tygodni urlopu macierzyńskiego i 32 tygodni urlopu rodzicielskiego).

ZUS wysyła listy do płatników z informacją o saldzie na ich kontach

ZUS wysyła listy do płatników z informacją o saldzie na ich kontach

Od 1 stycznia 2018 r. zmieniły się zasady rozliczania i opłacania składek. Są one opłacane jedną wpłatą na wszystkie ubezpieczenia i fundusze, tj. na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Każda wpłata jest rozliczana najpierw na najstarsze zaległości na koncie płatnika składek.

Co się zmieni dzięki e-aktom

Co się zmieni dzięki e-aktom

Od stycznia 2019 r. zmienił się czas przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 do 10 lat. Dotyczy to osób, które zaczynają pracę w tym roku. Pracodawca może też krócej przechowywać akta osób po raz pierwszy zatrudnionych w latach 1999–2018. Musi jednak w związku z tym przekazać do ZUS dodatkowe informacje. Nowe przepisy umożliwiają również pracodawcom zdecydować, w jakiej formie będą prowadzić i archiwizować dokumenty pracowników – papierowej czy elektronicznej.