Warmińsko-mazurskie: Kolejne mobilne dyżury pracowników ZUS

Warmińsko-mazurskie: Kolejne mobilne dyżury pracowników ZUS
Fot. logo programu

Od 1 lipca Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje program Dobry start 300+ dla uczniów w zakresie rozpatrywania wniosków oraz dokonywania wypłaty świadczeń.

W czasie przeznaczonym na składanie wniosków ZUS organizuje dyżury pracowników ZUS, którzy pomogą w założeniu konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS oraz wysłaniu wniosku za jej pośrednictwem.

Pracownicy Inspektoratu ZUS w Iławie będą pełnili dyżury:              

  • 05.08.2021 r. – w godz. 10:00 – 12:00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Biskupcu,
  • 06.08.2021 r. – w godz. 10:00 – 13:00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Nowego Miasta Lubawskiego z/s w Mszanowie.

Osoby, które chcą złożyć  wniosek o świadczenie 300+ muszą posiadać : rachunek bankowy na, który ma być przekazane świadczenie; dane dzieci, na które wnioskowane będzie świadczenie Dobry start; informacje o szkołach, do których uczęszczają dzieci; orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w przypadku dzieci do 24 roku życia; oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia Dobry start np. oświadczenia, orzeczenia sądowe.

Print Friendly, PDF & Email