Umowa na dokumentację modernizacji Przedszkola nr 8 podpisana

Umowa na dokumentację modernizacji Przedszkola nr 8 podpisana
Fot. nadesłane

Rozpoczyna się realizacja kolejnej ważnej inwestycji. Prezydent Witold Wróblewski podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania: „Modernizacja zabytkowego budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Bema 9 w Elblągu”.

Dokumentacja projektowa będzie finansowana ze środków własnych Gminy Miasto Elbląg. Koszt opracowania wynosi 98 400,00 zł. Dokumentację wykona firma Renovo Pracownia Projektowa Sylwia Kozłowska.

Zakres zamówienia obejmuje:

1) opracowanie programu prac konserwatorskich,

2) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym koncepcji układu funkcjonalno-użytkowego obiektu,

3) pozyskanie mapy do celów projektowych, w przypadku wystąpienia takiej konieczności,

4) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej,

5) pozyskanie w imieniu Zamawiającego zatwierdzenia dokumentacji przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie, Delegatura w Elblągu, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie robót budowlanych,

6) złożenie  w imieniu Zamawiającego wniosku o pozwolenie na budowę,

7) pełnienie nadzoru autorskiego.

Termin wykonania zamówienia – 28 kwietnia 2024 r.

Realizacja robót budowlanych dofinansowana będzie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków.

Gmina Miasto Elbląg uzyskała wstępną promesę na dofinansowanie robót w kwocie 3.430.000,00 zł (98%), pozostała kwota 70.000,00 zł stanowić będzie wkład własny Gminy Miasto Elbląg.

Całkowity planowany koszt robót budowlanych wynosi 3.500.000,00 zł.

Print Friendly, PDF & Email