e-Deklaracje: Podatki bez wychodzenia z domu

e-Deklaracje: Podatki bez wychodzenia z domu
Fot. Pixabay

Możliwość załatwienia wielu spraw online – bez wychodzenia z domu, na dowolnym urządzeniu, 24/7 daje nowa usługa w e-Urzędzie Skarbowym, która została udostępniona w zakładce e-Deklaracje.

W nowej zakładce e-Deklaracje udostępnione zostało 8 rodzajów dokumentów (e-formularzy):

 • w kategorii podatek od czynności cywilnoprawnych:  PCC-3, PCC-3/A;
 • w kategorii podatek od spadków i darowizn: SD-Z2, SD-3, SD-3/A;
 • w kategorii zgłoszenia identyfikacyjne i aktualizacyjne: NIP-2, NIP-7, NIP-8

Składając e-formularz za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym:

 • zapisze się on użytkownikowi w dokumentach wysłanych, skąd dostępne
 • będzie także pobranie i zapisanie go na dysk lokalny, śledzenie statusu, sprawdzenie i pobranie urzędowego potwierdzenia odbioru (UPO),
 • zostanie on wstępnie uzupełniony danymi identyfikacyjnymi użytkownika,
 • możliwe będzie sporządzenie korekty formularza na podstawie wcześniej wysłanego dokumentu, z możliwością edycji danych szczegółowych.

Funkcjonalność zapisania wersji roboczej, pozwoli użytkownikowi w każdej chwili przerwać wypełnianie dokumentu i powrót do niego w dogodnym momencie. Serwis przechowa taką kopię dokumentu przez 90 dni od ostatniej modyfikacji.

Usługa daje również pełnomocnikom możliwość składania formularzy w imieniu mocodawców.

Deklaracje, tak jak pozostałe dokumenty składane za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego, są opatrywane pieczęcią Szefa KAS,w której atrybutach zapisane są dane składającego.

W ramach serwisu e-Urząd Skarbowy, składanie formularzy podatkowych w wersji elektronicznej jest możliwe dla zalogowanych użytkowników konta osoby fizycznej. 

Masz możliwość logowania 4 metodami do e-Urzędu Skarbowego:

 • profilem zaufanym, 
 • bankowością elektroniczną 
 • e-dowodem
 • aplikacją m-Obywatel

e-Urząd Skarbowy umożliwia Ci załatwienie wielu spraw online – bez wychodzenia z domu, na dowolnym urządzeniu, 24/7.

Print Friendly, PDF & Email