Uczą się jak aktywizować seniorów

Uczą się jak aktywizować seniorów
Fot. CSE Światowid

To było iście europejskie spotkanie w Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu. Język angielski przeplatał się z polskim, włoskim, hiszpańskim i niemieckim. A pracownicy Światowida wymieniali się kulturowymi oraz zawodowymi doświadczeniami ze swoimi europejskimi kolegami po fachu.

Za nami pierwsze z kilku spotkań zaplanowanych w ramach projektu pn. Elbląscy edukatorzy dla seniorów. Celem projektu jest poszerzenie programu, skierowanego do osób starszych, o oryginalne, innowacyjne propozycje oraz o działania w ramach klubu aktywnego seniora. W Elblągu ma także powstać sieć wolontariatu senioralnego.

– Rozpoczęliśmy wielomiesięczną współpracę, która ma zaowocować nowymi działaniami na rzecz seniorów w Elblągu i w regionie – mówi Aleksandra Bednarczuk, koordynator projektu. – Pierwsze spotkanie trwało trzy dni. Każdy z partnerów biorących udział w projekcie, zaprezentował metody pracy w których się specjalizuje, a następnie ustaliliśmy czego chcielibyśmy
się od siebie nawzajem nauczyć.

W międzyczasie goście Światowida odwiedzili Centrum Sztuki Galerię El, Muzeum Archeologiczno-Historyczne oraz udali się na spacer z przewodnikiem po elbląskiej starówce.

Kolejne spotkania zaplanowane w ramach projektu Elbląscy edukatorzy dla seniorów będą miały charakter warsztatowy. W 2019 partnerzy projektu z Niemiec, Włoch i Hiszpanii, kolejno przeprowadzą zajęcia dla elbląskich edukatorów oraz seniorów. Z kolei w 2020 roku instruktorzy
z Elbląga będą szkolić swoich europejskich kolegów.

Partnerami CSE „Światowid” w projekcie pn. Elbląscy edukatorzy dla seniorów są: AIFED z Hiszpanii, Euro-Net z Włoch oraz International Exchanges Berlin z Niemiec.

Print Friendly, PDF & Email