70 proc. chorych na stwardnienie rozsiane pracuje, a jakość ich życia jest coraz lepsza

70 proc. chorych na stwardnienie rozsiane pracuje, a jakość ich życia jest coraz lepsza

Pacjenci chorzy na stwardnienie rozsiane zdają sobie sprawę z tego, że choroba ta towarzyszyć im będzie już zawsze, dlatego istotną kwestią jest dla nich jakość życia, którą poprawia dostęp do skutecznej terapii – wynika z badania społecznego przeprowadzonego przez dom badawczy Maison & Partners w ramach kampanii „SM w czasach pandemii COVID-19”, realizowanej przez Fundację SM – Walcz o siebie.

Jak skutecznie zapobiegać progresji w stwardnieniu rozsianym?

Jak skutecznie zapobiegać progresji w stwardnieniu rozsianym?

Stwardnienie rozsiane jest chorobą aktywną, która postępuje, nawet przy braku widocznych objawów czy rzutów. Dlatego u pacjentów, u których przewidujemy niekorzystny przebieg choroby, powinniśmy jak najszybciej włączyć wysokoefektywne leczenie – mówi prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Wydziału Medycznego w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, prezes Sekcji Stwardnienia Rozsianego i Neuroimmunologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Subkonto dla chorych na SM z Fundacją Dobro Powraca

Subkonto dla chorych na SM z Fundacją Dobro Powraca

Dlaczego Fundacja Dobro Powraca prowadzi subkonta? Terapia stwardnienia rozsianego pochłania olbrzymie koszty, a sama choroba potrafi mieć bardzo nieprzewidywalny przebieg. Refundowane przez NFZ programy lekowe obejmują niewielki procent potrzebujących. Wierzymy, że w otoczeniu każdego Chorego są osoby, które pomagają wspierać walkę ze stwardnieniem rozsianym. Wśród bliskich, rodziny, przyjaciół, współpracowników są ludzie dobrej woli, którzy chcieliby udzielić wsparcia konkretnemu Choremu.

Polska ma sukcesy w leczeniu pacjentów z SM

Polska ma sukcesy w leczeniu pacjentów z SM

– W Polsce mamy pewne sukcesy w obszarze leczenia pacjentów ze stwardnieniem rozsianym i staramy się podążać za standardami europejskimi, ale ciągle przed nami jest mnóstwo wyzwań. Obecnie leczenie SM w naszym kraju opiera się na czekaniu z wdrożeniem wysoko efektywnych terapii aż stan zdrowia pacjenta ulegnie pogorszeniu. Aby postępować etycznie, na świecie obserwuje się nowy kierunek – zastosowanie terapii wysoko skutecznych (HET/HETA) od momentu diagnozy, tak by jak najszybciej powstrzymać rozwój choroby – podkreśla…

Choroba Devica (NMOSD) i stwardnienie rozsiane  – dwa różne, choć często mylone, schorzenia

Choroba Devica (NMOSD) i stwardnienie rozsiane – dwa różne, choć często mylone, schorzenia

Co najmniej 20 proc. pacjentów z rozpoznaniem choroby Devica (inaczej: NMOSD) było początkowo zdiagnozowanych jako osoby chorujące na stwardnienie rozsiane (inaczej: SM). To dlatego, że jeszcze do niedawna uważano NMOSD za odmianę stwardnienia rozsianego – odmianę o ciężkim, opornym na leczenie przebiegu. Dziś już wiadomo, że są to dwie odrębne jednostki chorobowe, różniące się m.in. mechanizmem powstawania, niektórymi objawami, rokowaniem oraz odpowiedzią na leczenie. Jak zatem odróżnić NMOSD od stwardnienia rozsianego i co warto wiedzieć…