Domy dla matek z dziećmi – nowe rozwiązanie reformy przepisów o nieletnich

Domy dla matek z dziećmi – nowe rozwiązanie reformy przepisów o nieletnich

– To już ostatnia prosta największej od blisko 40 lat reformy systemu resocjalizacji nieletnich w Polsce. Nowa ustawa, przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości, umożliwi skuteczniejszą resocjalizację i pomoże rozwiązywać problemy wychowawcze w szkołach – powiedział wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, odwiedzając Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Zawierciu.