RPO: Miejsce dzieci z niepełnosprawnościami jest w rodzinie zastępczej, a nie w DPS

RPO: Miejsce dzieci z niepełnosprawnościami jest w rodzinie zastępczej, a nie w DPS

Bardzo niewiele dzieci z niepełnosprawnością trafia do rodzinnej pieczy zastępczej i rodzin adopcyjnych. Placówki instytucjonalne nie są w stanie zaspokoić ich potrzeb emocjonalnych i społecznych, a zwłaszcza poczucia bezpieczeństwa. Niezbędne są zatem przepisy, które zapobiegną umieszczaniu ich w domach pomocy społecznej, tak by mogły być przenoszone do rodzinnej pieczy zastępczej.