Prof. Banyś: Duży awans polskich uczelni w prestiżowym QS World University Ranking

Prof. Banyś: Duży awans polskich uczelni w prestiżowym QS World University Ranking
Fot. Pixabay

Polskie uczelnie zanotowały duży awans w prestiżowym QS World University Ranking by Subject. 23 polskie uczelnie oceniono wśród najlepszych na świecie w danej dyscyplinie. Przed rokiem było ich o 6 mniej – wskazał rzecznik Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) prof. Wiesław Banyś.

6 kwietnia ukazał się ranking QS World University Ranking by Subject. Jest to ranking uczelni z całego świata według dyscyplin. Rankingi opracowywane są co roku, aby pomóc przyszłym studentom zidentyfikować wiodące uniwersytety w danej dyscyplinie. Do tworzenia tego rankingu QS wykorzystywane są m.in. oceny prestiżu akademickiego, prestiżu wśród pracodawców, cytowania badań naukowych i indeks Hirscha.

Na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Perspektywy opublikowano szczegółową analizę dotyczącą pozycji polskich uczelni w tym rankingu.

– W skrócie: 23 polskie uczelnie (6 więcej niż przed rokiem) znalazło się wśród najlepszych na świecie w QS World Ranking by Subject 2022. Nasze uczelnie znajdują się w 34 spośród 51 objętych rankingiem dyscyplin (subjects) – jest to o 3 dyscypliny więcej niż przed rokiem. Aż w 57 notowaniach uczelnie poprawiły swoje pozycje (spadły w 10) – czytamy. Z analizy wynika, że Uniwersytet Warszawski odniósł największy sukces, gdyż znalazł się w rekordowej liczbie ocenianych kierunków -22. Wskazano, że tak dobrze w QS World Ranking by Subject polskie uczelnie jeszcze nigdy nie wypadły.

– Polskie uczelnie zanotowały w nim duży awans. Cieszy nas to bardzo – powiedział PAP rzecznik Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) prof. Wiesław Banyś.

Zapytany o przyczyny takiego wyniku polskich uczelni w rankingu i czy przyczynić się do tego mogła reforma byłego wicepremiera i szef resortu nauki Jarosława Gowina, prof. Banyś stwierdził, że bez bardziej szczegółowej analizy trudno je wskazywać. – Bez wątpienia jest to wynik dużej ich pracy, by jakość badań naukowych oraz kształcenia była na jak najwyższym poziomie – zaznaczył.

W jego ocenie zasadniczym fundamentem polskich uczelni powinna być odpowiednio wysoka jakość badań naukowych i kształcenia, które są na nich realizowane.

– Z drugiej strony, ważne są generalne ramy prawne i finansowe określające funkcjonowanie uczelni, a z trzeciej strony jeszcze – wpływająca na jakość badań naukowych i kształcenia i będąca jednocześnie jej wynikiem, odpowiednio duża i prestiżowa akademicka współpraca międzynarodowa, która idzie w parze ze świadomością, że widzialność międzynarodowa uczelni – nauka przecież nie zna granic – jest warunkiem dobrej współpracy międzynarodowej i wysokiego poziomu badań naukowych i kształcenia – zaznaczył.

W jego ocenie bardzo dobre ramy dla polskich uczelni stwarza Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, która wspiera finansowo najlepsze uczelnie w naszym kraju. Została ona wprowadzona przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Prof. Banyś zaakcentował, że szeroka autonomia akademicka jest warunkiem koniecznym prowadzenia dobrych badań naukowych i dobrego kształcenia, a wprowadzona w 2018 r. ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce kładzie nacisk właśnie na deregulację i decentralizację.

Rzecznik KRASP wskazał, że konieczne jest zdecydowanie zwiększone finansowanie tak szkolnictwa wyższego jak i nauki, w tym wynagrodzeń pracowników uczelni, ze środków budżetowych.

Jako istotną w podnoszeniu jakości polskich uczelni wskazał też inicjatywę Komisji Europejskiej w postaci tworzenia sieci uniwersytetów europejskich, w których polskie uczelnie uczestniczą. Umożliwia ona prowadzenie wspólnych badań naukowych i wspólnego kształcenia studentów w ramach utworzonych uniwersytetów europejskich.

W jego ocenie na polepszenie notowań polskich uczelni w rankingach międzynarodowych przekładać się też może działalność agencji grantowych, m.in.: Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej czy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

QS World University Ranking przygotowuje brytyjska firma Quacquarelli Symmonds, która wydaje publikacje poświęcone edukacji i studiowaniu za granicą. Jest on jednym z czterech najważniejszych światowych rankingów edukacyjnych obok Times Higher Education, Rankingu Szanghajskiego oraz U-Multirank. Szczegółowe wyniki rankingu dostępne są na stronie – KLIKNIJ TU. (PAP)

Szymon Zdziebłowski / PAP – Nauka w Polsce
Print Friendly, PDF & Email