Poznański Targ Dobra 2023 nabór zgłoszeń

Poznański Targ Dobra 2023 nabór zgłoszeń
Mat. prasowe

Organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej oraz grupy nieformalne organizatorzy zapraszają do udziału w tegorocznej edycji Poznańskiego Targu Dobra. Zgłoszenia należy przesyłać do 30 lipca br. za pośrednictwem formularza.

Poznański Targ Dobra jest połączeniem Poznańskiego Dnia Organizacji Pozarządowych oraz Targów Ekonomii Społecznej w Poznaniu. Celem Targów jest promocja organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej i grup nieformalnych działających na rzecz mieszkańców Poznania, a także ukazanie współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz bezpośredni kontakt przedstawicieli ww. podmiotów z mieszkankami i mieszkańcami Poznania.

Do 30 lipca 2023 roku organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz grupy nieformalne posiadające patronat organizacji pozarządowej, działających na rzecz mieszkańców Poznania lub środowiska poznańskiego mogą zgłosić się do udziału w Targu za pośrednictwem formularza. 

Tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się 3 września (niedziela) br. w Starym ZOO w godzinach 10:00 – 16:00.

– W ramach PTD planujemy przygotowanie stref tematycznych: równości, zdrowia, środowiska, kultury, edukacji, aktywności społecznej, sportu oraz kiermaszu społecznego,  w których organizacje pozarządowe będą mogły zaprezentować swoją działalność. Chcemy sprawić, by ten dzień stał się wspólnym świętem organizacji pozarządowych i mieszkańców Poznania – zapowiadają organizatorzy.

O utworzenie konkretnej strefy decyduje liczba zgłoszeń. W przypadku nieutworzenia danej strefy otrzymacie możliwość dołączenia do innej. Liczba miejsc dla organizacji pozarządowych na PTD jest ograniczona.

– Podmioty zainteresowane udziałem w wydarzeniu prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Poznańskiego Targu Dobra (załącznik) i wypełenienie poniższego formularza. O utworzeniu konkretnej strefy decyduje liczba zgłoszeń. W przypadku nieutworzenia danej strefy otrzymają Państwo możliwość dołączenia do innej – informują organizatorzy.

Link do formularzaFormularz zgłoszeniowy

– Na zgłoszenia czekamy do 30 lipca br. O zakwalifikowaniu się na Poznański Targ Dobra poinformujemy w I połowie sierpnia br. – dodają organizatorzy, jednocześnie serdecznie zachęcając do włączenia się w organizację wydarzenia.

Załącznik
Print Friendly, PDF & Email