Olsztyn: Grant dla Amazonek

Olsztyn: Grant dla Amazonek
Fot. SHVETS production/pexels.com

Olsztyńskie Towarzystwo Amazonki dostało wsparcie w konkursie Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich. W tegorocznej edycji grantów do podziału było 35 tys. złotych.

Tegoroczny konkurs dotyczył dwóch zagadnień: profilaktyki otyłości oraz profilaktyki zdrowia psychicznego. Spośród 38 złożonych wniosków, pięć nie spełniało wymogów formalnych.

Zgodnie z zapisami regulaminu, wsparcie otrzymywały projekty, które uzyskały co najmniej 15 punktów. Ostatecznie wsparcie trafiło do dziewięciu organizacji zrzeszonych w Związku.

Wśród tych, którym przyznany został grant jest Olsztyńskie Towarzystwo Amazonki. Dzięki wsparciu instytucja realizuje projekt „Profilaktyka zdrowia psychicznego – warsztaty szkoleniowe dla amazonek z psychoonkologiem”.

Warsztaty odbywają się w małych grupach liczących nie więcej, niż osiem osób. Odbywają się w siedzibie OTA w zakładzie Radioterapii szpitala MSWiA.

Najbliższe zostało zaplanowane na 17 lipca.

Więcej informacji można uzyskać u prezes Towarzystwa Barbary Piłat pod nr. tel. 502 354 334.

Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich powstało w 1993 roku. W tej chwili zrzesza 39 miast gmin o łącznej populacji ok. 6,5 mln.

Z województwa warmińsko-mazurskiego, poza Olsztynem, należą do niego Elbląg i Giżycko.

Strona Olsztyńskiego Towarzystwa Amazonki

Print Friendly, PDF & Email