Miliony złotych dla NGO-sów w konkursie „Możemy Więcej”

Miliony złotych dla NGO-sów w konkursie „Możemy Więcej”
Fot. Pixabay

Do południa 5 grudnia organizacje pozarządowe mogą wnioskować o dofinansowanie przez Polski Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych swoich projektów w ramach kolejnej edycji konkursu „Możemy więcej”. Poza wspieraniem w podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne, PFRON chce również, poprzez tę inicjatywę, aktywnie pomagać im w innych aspektach życia: zwiększaniu samodzielności, dostępie do rehabilitacji w specjalistycznych placówkach, organizowaniu spotkań integracyjnych, warsztatów czy wypoczynku.

– Już ponad 600 organizacji zarejestrowało się w naszym systemie konkursowym, a do 10 listopada przyjęliśmy około 400 wniosków o dofinansowanie – przekonuje Dorota Habich, zastępca prezesa zarządu PFRON.

Projekt „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Zarejestruj się w Systemie iPFRON+ na ipfronplus.pfron.org.pl

Materiał w wersji audio – KLIKNIJ TU.

PAP MediaRoom
Print Friendly, PDF & Email