MEiN: 89,2 proc. przedszkoli pracowało w piątek w trybie stacjonarnym

MEiN: 89,2 proc. przedszkoli pracowało w piątek w trybie stacjonarnym
Fot. Pixabay

89,2 proc. przedszkoli i placówek wychowania przedszkolnego w całym kraju funkcjonowało w piątek w trybie stacjonarnym. W 9 województwach, gdzie nie ma ferii, stacjonarnie pracowało 76 proc. szkół podstawowych w zakresie klas I-IV – poinformowało MEiN.

Od czwartku, zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki, zawieszone zostało stacjonarne funkcjonowanie szkół podstawowych dla uczniów klas V-VIII i uczniów szkół ponadpodstawowych, przeszli oni na zdalne nauczanie. Uczniowie klas I-IV szkół podstawowych uczą się nadal stacjonarnie. Stacjonarnie pracują też placówki wychowania przedszkolnego.

Nie uległy zmianie terminy ferii zimowych. Obecnie trwają ferie w siedmiu województwach. W woj. kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim i w wielkopolskim ferie zaczęły się 15 stycznia, potrwają do 30 stycznia. W woj. podlaskim i warmińsko-mazurskim ferie zaczęły się 22 stycznia, potrwają do 6 lutego. W kolejnych czterech województwach ferie zaczną się w sobotę, a w ostatnich pięciu zaczną się 12 lutego.

Przedszkola są tzw. placówkami nieferyjnymi, pracują przez cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola lub rady rodziców.

Stacjonarnie w piątek pracowało 13 765 placówek wychowania przedszkolnego (przedszkoli, zespołów wychowania przedszkolnego, punktów przedszkolnych), co stanowi 89,2 proc. wszystkich. 135 przedszkoli pracowało zdalnie, a 1 535 w trybie mieszanym.

W 9 województwach, gdzie nie ma ferii, w piątek stacjonarnie pracowało 6 496 szkół podstawowych w zakresie klas I-IV, co stanowi 76,0 proc. Zdalnie w zakresie klas I-IV pracowało 216 szkół podstawowych, a 1 838 w trybie mieszanym.

Informacje zebrane na podstawie danych od dyrektorów szkół i placówek pochodzą od kuratorów oświaty.

W razie stwierdzenia zakażenia COVID-19 u uczniów, wychowanków lub pracowników placówki oświatowej dyrektor szkoły lub przedszkola za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego może zawiesić zajęcia stacjonarne na czas oznaczony i przejść na nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zawieszenie zajęć może dotyczyć grupy, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego, a także całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. (PAP)

Danuta Starzyńska-Rosiecka
Print Friendly, PDF & Email