Kraków: Centrum Edukacji i Wsparcia otwarte w Nowej Hucie

Kraków: Centrum Edukacji i Wsparcia otwarte w Nowej Hucie
Fot. Pixabay

We wtorek (26 września) odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Edukacji i Wsparcia. Nowe miejsce na dobroczynnej mapie Krakowa otwarte jest dla wszystkich mieszkańców miasta – zarówno tych wieloletnich, jak i nowo przybyłych. Od środy (27 września) ruszają pierwsze bezpłatne warsztaty.

Działalność Centrum skupi się na edukacji, doradztwie, integracji i wsparciu. Swoim zakresem obejmie takie działania, jak: nauka języków obcych, wyrównywanie szans edukacyjnych, rozwój kompetencji, wzmacnianie samooceny i wiary w siebie, wspieranie samodzielnego wejścia na rynek pracy, doradztwo zawodowe i prawne, przeciwdziałanie wykluczeniu czy pomoc psychologiczna.

Projekt Centrum chce także wspomóc rozwój społeczeństwa obywatelskiego i dobrych postaw poprzez warsztaty edukacyjne czy projektowanie wspólnych działań. Poza edukacją i wsparciem to także miejsce spotkań, rozmów i budowania więzi, skierowane do wszystkich – bez względu na wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie czy pochodzenie.

– Prowadzenie Centrum Edukacji i Wsparcia jest naturalną konsekwencją działań prowadzonych przez naszą Fundację na rzecz osób uciekających z Ukrainy, w wyniku wybuchu wojny. Początkowo skupialiśmy się na pomocy rzeczowej i informacyjnej, kolejno wsparciu prawnym i psychologicznym a następnie na edukacji i integracji. Obecnie chcemy kontynuować nasze działania w zakresie aktywizacji społecznej, ale również zawodowej czy dotyczącej nauki języka polskiego i angielskiego. Bardzo ważne jest dla nas udzielanie rzetelnej informacji i wsparcia tak, aby zarówno osoby, które dopiero co wybrały Kraków na swoje miejsce do życia, jak i wszyscy mieszkańcy Krakowa, zyskiwali sprawczość i stawali się coraz bardziej samodzielni. Wierzymy, że z tak silnymi partnerami jak firma Shell, miasto Kraków oraz z naszymi sąsiadami na os. Górali 24 damy radę! – mówi Maria Wojtacha dyrektorka fundacji Internationaler Bund Polska.

– W naszym krakowskim biurze Shell jesteśmy otwarci na różnorodność, która potrafi być motorem napędowym i pomaga zespołom osiągać lepsze rezultaty. Chcemy wspierać ją także poza firmą. Wierzymy, że Centrum Edukacji i Wsparcia wzmocni lokalną społeczność i otwartość na wielokulturowość – dodaje Grzegorz Mucha, dyrektor generalny Shell Business Operations w Krakowie.

W pierwszym tygodniu funkcjonowania Centrum zaplanowane są aktywności dla dorosłych, osób 60+, młodzieży i dzieci, w tym dla osób ze szczególnymi potrzebami, czyli wszystkich, którzy znajdą coś dla siebie w Centrum Edukacji i Wsparcia. Każdy dzień będzie dedykowany innym odbiorcom, dlatego przygotowano warsztaty wzmacniające dla kobiet, występ Chóru Gospel Senior dla osób 60+, warsztaty breakdance i planszówek dla młodzieży, dla dzieci warsztaty ekologiczne, a dla najmłodszych i ich rodziców zajęcia z scenoplastyki.

Centrum Edukacji i Wsparcia znajduje się na os. Górali 24 w Krakowie, działa w godzinach od 10:00 do 20:00 i otwarte jest dla wszystkich zainteresowanych. Więcej informacji na temat działania Centrum i planowanych warsztatów można znaleźć na stronie internetowej – KLIKNIJ TU.

UM Kraków
Print Friendly, PDF & Email