Kolejne mobilne dyżury pracowników ZUS

Kolejne mobilne dyżury pracowników ZUS
Fot. Mateusz Misztal

Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje program Dobry start 300+ dla uczniów w zakresie rozpatrywania wniosków oraz dokonywania wypłaty świadczeń. Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną.

ZUS zachęca do zakładania profili na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, gdyż jej funkcjonalność daje wiele korzyści, szczególnie teraz, w ramach obsługi wniosków o świadczenie 300+.

W czasie przeznaczonym na składanie wniosków będą organizowane dyżury pracowników ZUS, którzy pomogą w założeniu konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS oraz wysłaniu wniosku za jej pośrednictwem.

Pracownicy Oddziału ZUS w Elblągu będą pełnili dyżur:              

  • 26.07.2021 r. – od godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Godkowo.
  • 28.07.2021 r. – od godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rychlikach.

Pracownicy Inspektoratu ZUS w Iławie będą pełnili dyżur:

  •  – w godz. 10:00 – 13:00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Suszu, ul. Wybickiego 6.

Osoba, która zechce założyć konto PUE ZUS musi mieć: dokument tożsamości (dowód osobisty/ paszport); adres e-mail i numer telefonu komórkowego.

W przypadku osób, które chcą złożyć  wniosek o świadczenie 300+ muszą posiadać: rachunek bankowy na, który ma być przekazane świadczenie; dane dzieci, na które wnioskowane będzie świadczenie Dobry start; informacje o szkołach, do których uczęszczają dzieci; orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w przypadku dzieci do 24 roku życia; oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia Dobry start np. oświadczenia, orzeczenia sądowe.

Print Friendly, PDF & Email