Jak funkcjonuje system krwiodawstwa? NIK zachęca do wypełnienia ankiety

Jak funkcjonuje system krwiodawstwa? NIK zachęca do wypełnienia ankiety
Fot. pixabay.com

Najwyższa Izba Kontroli podjęła kontrolę koordynowaną funkcjonującego obecnie w Polsce systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Sprawdza, czy umożliwia on bezpieczne i dostosowane do aktualnych potrzeb zaopatrzenie podmiotów leczniczych w krew i jej składniki.

Wiemy, że postęp medycyny i możliwość przeprowadzania coraz bardziej skomplikowanych zabiegów, prowadzi do znacznego wzrostu zużycia krwi i jej składników, w porównaniu z ubiegłymi latami. Z kolei zmiany demograficzne w Polsce – starzenie się społeczeństwa – ograniczają populację dawców przy jednoczesnym wzroście liczby osób potrzebujących krwi. Stąd leczenie krwią i jej składnikami związane jest obecnie z szeregiem nowych wyzwań.

Najwyższa Izba Kontroli przygotowała krótką, anonimową ankietę dotyczącą krwiodawstwa. Jest ona skierowana do wszystkich Polaków – zarówno do osób, które regularnie lub sporadycznie oddawały krew, jak i takich, które wprawdzie chciały oddać krew, ale im się to nie udało, a także do osób, które – z różnych względów – nawet tego nie próbowały. 

Celem ankiety jest zebranie informacji i opinii dotyczących m.in. motywacji, przeszkód albo zachęt do oddawania krwi, dostępności punktów poboru, napotykanych problemów, działań promocyjnych, uprawnień dawców krwi. Ankieta daje także możliwość przedstawienia ogólnych uwag dotyczących funkcjonowania systemu krwiodawstwa, w tym propozycji usprawnień i poprawek.

Ankietę można wypełnić do 5 listopada 2023 r.

Ankietę wypełnić można TUTAJ

Print Friendly, PDF & Email