Urzędy w czasach pandemii. Kontrola NIK

Urzędy w czasach pandemii. Kontrola NIK

Nie narzędzia cyfrowe, a zwykłe skrzynki podawcze były w czasie epidemii COVID-19 podstawową formą kontaktu petentów z administracją samorządową w Zachodniopomorskiem. Mimo, że dostęp do instytucji publicznych był ograniczony, zaledwie 10% usług świadczono w formie elektronicznej.

NIK:  Ponad 80% osób z orzeczeniami o niepełnosprawności nie pracowało ani nie szukało pracy

NIK: Ponad 80% osób z orzeczeniami o niepełnosprawności nie pracowało ani nie szukało pracy

Prowadzona przez powiatowe urzędy pracy aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych nie była skuteczna i nie umożliwiała im wejścia lub trwałego powrotu na rynek pracy. Na koniec 2020 r. we wszystkich urzędach pracy na terenie kraju zarejestrowanych było niemal 56 tys. bezrobotnych osób niepełnosprawnych.