Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła konkurs na polsko-ukraińskie projekty badawcze

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła konkurs na polsko-ukraińskie projekty badawcze
Fot. Pixabay

Pierwszy konkurs na polsko-ukraińskie projekty badawcze rozstrzygnęła Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Nagrodzono trzy pary naukowców z Polski i z Ukrainy. Każdy projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 268 800 zł.

Polsko-ukraiński program uruchomiła w połowie marca br. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) w akcie solidarności z ogarniętą wojną Ukrainą.

Rozstrzygnięty konkurs dotyczył badań w obszarze nauk społecznych i humanistycznych. Dwuetapową ocenę merytoryczną złożonych wniosków przeprowadziło międzynarodowe jury, w którego skład weszli eksperci z: Kanady, USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Szwajcarii, Włoch. Pracom towarzyszyło dwóch niezależnych obserwatorów z Ukrainy i Polski.

– To, czego nie uda się wojnie zniszczyć, to siły ludzkich marzeń i aspiracji. W FNP widzimy to na przykładzie świata nauki. Zainteresowanie pierwszym konkursem na realizację polsko-ukraińskich projektów naukowych znacząco przekroczyło nasze oczekiwania. Otrzymaliśmy ponad 70 zgłoszeń. Widać, jak silna jest chęć rozwoju nauki mimo trwającej wojny – powiedział prezes FNP prof. Maciej Żylicz cytowany w komunikacie przesłanym PAP.

– Bardzo chcielibyśmy zwiększyć liczbę naukowców z Ukrainy zaangażowanych w realizację projektów i dlatego uruchomiliśmy zbiórkę na stronie pomocukrainie.fnp.org.pl. Celem tej zbiórki jest pozyskanie pieniędzy na zatrudnienie dodatkowych badaczy z Ukrainy, których nasi laureaci zaangażują do realizacji projektów. Głęboko wierzymy w to, że dzięki wpłatom indywidualnym, czy partnerstwom instytucjonalno-biznesowym, zwiększymy zasięg działania programu i pomożemy kolejnym naukowcom z Ukrainy – dodał.

Każdy projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 268 800 zł.

Roczne granty na realizację projektów otrzymali dr Anna Wylegała (Instytut Filozofii i Socjologii PAN) oraz dr Nataliia Otrishchenko (Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej we Lwowie). Głównym celem ich projektu jest zebranie i zarchiwizowanie osobistych historii uchodźców z Ukrainy, którzy stali się ofiarami rosyjskiej agresji w 2022 r.

Z kolei dr hab. Agata Chudzicka-Czupała (Uniwersytet SWPS, Katowice) oraz prof. Nadiya Hapon (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki) będą chciały poznać motywacje wolontariuszy niosących pomoc uchodźcom oraz inne, wybrane, psychologiczne i społeczne uwarunkowania leżące u podstaw wolontariatu, a także zbudować holistyczny model zaangażowania wolontariuszy. Wynikiem prac będą raporty i wytyczne w obszarze wolontariatu dla organizacji pozarządowych i samorządowych.

Ostatni z zespołów naukowców, który otrzymał środki na realizację projektu, składa się z dr. hab. Sławomira Łukasiewicza (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II) oraz dr. Mykola Riabchuka (Instytut Badań Politycznych i Etnicznych im. I. F. Kurasa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie). Głównym celem projektu jest porównanie historycznych doświadczeń w zakresie integracji europejskiej, szukanie odpowiedzi, jak historia i polityka wpływają na wzajemne zrozumienie narracji o integracji i dialogu, a także zbadanie głównych tendencji w postawach prointegracyjnych w polskim i ukraińskim społeczeństwie. Realizacja projektu pozwoli także na przygotowanie ukraińskich studentów do procesu negocjacyjnego i akcesyjnego Ukrainy do UE.

Kolejny nabór na polsko-ukraińskie projekty badawcze zostanie uruchomiony wkrótce – podało FNP. Wnioski będzie można składać do 30 września br.

PAP – Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski

Print Friendly, PDF & Email