Emeryci EWK otrzymają świadczenia wyrównawcze

Emeryci EWK otrzymają świadczenia wyrównawcze
Fot. Pixabay

Od tego roku osoby pobierające niskie emerytury EWK (wcześniejsze emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki) są uprawnione do otrzymania świadczenia wyrównawczego podwyższającego ich emerytury do wysokości świadczenia pielęgnacyjnego. Przyznane wyrównania są realizacją postulatów zgłaszanych przez środowisko osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Wprowadzenie świadczenia wyrównawczego dla emerytów EWK jest spowodowane ich niewielką wysokością w porównaniu ze świadczeniami pielęgnacyjnymi, które od 2022 roku wynoszą 2119 zł.

Świadczenie wyrównawcze przysługuje osobom sprawującym opiekę na chorym dzieckiem w wysokości stanowiącej różnicę między kwotą świadczenia pielęgnacyjnego, a kwotą otrzymywanego świadczenia emerytalno – rentowego. Wypłata tych środków będzie następowała wraz z emeryturą EWK.

Osoby, które złożą świadczenia do 28 lutego 2022 r. otrzymają wyrównanie świadczeń od 1 stycznia br., natomiast rozpatrzenie wniosków nastąpi do 31 marca br.

Wnioski o świadczenie wyrównawcze należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu, który wypłaca to świadczenie, będą one wypłacane po dokonaniu rocznej waloryzacji wraz ze świadczeniami emerytalno – rentowymi.

Skąd emerytury EWK

Przejście na emerytury EWK umożliwiało w 1989 r. rozporządzenie Rady Ministrów. Pozwalało ono na przejście na wcześniejszą emeryturę jednemu z rodziców, który miał już wymagany okres zatrudnienia, a był zmuszony do przerwania pracy z uwagi na sprawowanie opieki nad chorym dzieckiem. W 1999 r. przepis ten stracił swoją moc, jednak dotychczasowi emeryci EKW mogli nadal pobierać swoje świadczenia.

MRPiPS
Print Friendly, PDF & Email