Ekspertka: Szkoła może wiele zrobić w zapobieganiu cyberprzemocy

Ekspertka: Szkoła może wiele zrobić w zapobieganiu cyberprzemocy
Fot. Pixabay

Czasami nauczyciele uważają, że cyberprzemoc to prywatny problem uczniów, tymczasem szkoła może wiele zrobić w walce i zapobieganiu cyberprzemocy – uważa prof. Anja Schultze-Krumbholz, dyrektorka Katedry Psychologii Edukacyjnej na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie.

Do cyberprzemocy częściej dochodzi poza szkołą niż w szkole. Władze szkolne często wysuwają zatem argument, że nie jest to problem dotyczący szkół i szkolnego personelu. Z licznych badań wynika jednak, że istnieje związek między zmiennymi dotyczącymi szkoły a cyberprzemocą, a sama cyberprzemoc wpływa również na zmienne związane ze szkołą.

– Otóż szkoła jest ogromną przestrzenią socjalizacji, tam młodzież i dzieci spędzają bardzo dużo czasu, w Niemczech jest to od 27,6 do 29,7 godzin w tygodniu na samym uczeniu się – powiedziała Schultze-Krumbholz. O roli szkół w cyberprzemocy ekspertka mówiła podczas 15. Międzynarodowej Konferencji „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie” zorganizowanej przez Polskie Centrum Programu Safer Internet.

Jak podkreśliła, najszersze czynniki chroniące przed cyberprzemocą są „wbudowane w tkankę samego społeczeństwa” może być pewien poziom samoregulacji zachęcających albo zakazujących cyberprzemocy. Dlaczego rola szkoły jest tutaj bardzo ważna?

– Konflikty offline przenoszone są do życia online – zaznaczyła niemiecka badaczka. Ci uczniowie, którzy się pokłócili „w realu”, będą przenosić dalej swoje starcie do sfery on-line, przy czym nie zawsze będzie to klasyczny przykład: jeden sprawca – jedna ofiara. – Często cała klasa jest po jednej lub po drugiej stronie – zauważyła niemiecka ekspertka.

Dodała, że „zachowania jednostki bardzo zależą od tego, jakie sankcje istnieją w klasie; czy uczniowie powstrzymują się od przemocy, czy też ją dopuszczają”. – Wiele zależy od struktury klasy – im więcej podgrup jest w klasie, tym bardziej uwidacznia się cyberprzemoc pomiędzy uczniami – podkreśliła naukowczyni.

Co mogą zrobić nauczyciele i inni pracownicy szkoły, jeśli mają do czynienia z incydentem cyberprzemocy? Jak podkreśliła prof. Anja Schultze-Krumbholz, przede wszystkim rekomendowane jest, żeby wesprzeć ofiarę i pomóc jej udokumentować przemoc, zachować dowody.

Ważna jest ocena tego, jak poważny był to incydent. Czasem – jeśli sprawa jest bardzo poważna – należy szukać wsparcia np. psychologa szkolnego, czy też zasięgnąć porady prawnej.

– Musimy wesprzeć ofiarę, oferując profesjonalne wsparcie psychologiczne lub na przykład mediacje – powiedziała niemiecka ekspertka. – Warto aby szkoła przynajmniej starała się zaangażować w taką mediację pomiędzy stronami, należałoby również pomóc usuwając treści, które były przedmiotem tej przemocy – wskazała. Ekspertka dodała, że ważna jest edukacja uczniów w zakresie np. zmiany haseł i loginów.

W przeciwdziałaniu cyberprzemocy ważne jest nie tylko wsparcie ofiary, ale też zidentyfikowanie sprawców, szukanie dalszych dowodów oraz znalezienie sposobu ukarania sprawców.

W Niemczech temat cyberprzemocy podejmowany jest m.in. na lekcjach etyki, a dla szkół proponowane jest 10-tygodniowe szkolenie dla nauczycieli z cyberprzemocy, a jeśli to jest niemożliwe – to jednodniowy kurs wprowadzający. Zdaniem badaczki takie szkolenia i programu profilaktyczne zmniejszają zjawisko cyberprzemocy. – Rekomenduję, aby nauczyciele mieli warsztaty o cyberprzemocy, powinni też pracować zespołowo, bo żaden nauczyciel nie powinien być pozostawiony sam sobie – powiedziała prof. Anja Schultze-Krumbholz.

Nauka w Polsce – PAP
Print Friendly, PDF & Email