Rozpacz, Pamięć, Niezgoda
Rozpacz, Pamięć, Niezgoda

Listopad jest szczególnym okresem. Można sądzić, że nieprzypadkowo ten najważniejszy miesiąc jesieni ludzie obrali czasem pamięci o tych, którzy umarli, i zadumy nad sensem, a raczej kruchością ziemskiego losu.