Wszystkich Świętych i Zaduszki w Kościele Katolickim

Wszystkich Świętych i Zaduszki w Kościele Katolickim
Fot. pixabay.com

Jak co roku 1 i 2 listopada, polskie cmentarze i miejsca pochówku zapłonęły milionami lampek i zniczy, będących wyrazem naszej pamięci dla naszych zmarłych i tych, o których pamiętać trzeba. Przez cały dzień rozbrzmiewają gwarem, rozmowami i modlitwą, jednak wraz z nadejściem zmroku pustoszeją, a nekropolie wypełnia jedynie cisza i piękno lasu światełek.

Wszystkich Świętych jest dniem wolnym od pracy. W Kościele Katolickim to święto, w którym wspominamy wszystkich ludzi, którzy osiągnęli zbawienie i znajdują się w niebie.

Uroczystość bierze swój początek od III wieku, kiedy rozpoczęła się tradycja  przenoszenia relikwii świętych w całości lub części, w miejsca bardziej godne, albo w miejsca gdzie zakładano nową świątynię. Tutaj jako przykład może służyć Panteon, pogańska świątynia, która  została przez papieża Bonifacego IV w roku 610 poświęcona jako kościół  pw. Matki Bożej Męczenników i umieszczono w niej liczne relikwie świętych. 

Święto Zmarłych Męczenników do roku 731 obchodzono 1 maja.  Papież Grzegorz III przeniósł uroczystość  na dzień 1 listopada, a papież Grzegorz IV ustanowił dzień 1 listopada Świętem Wszystkich Świętych Kościoła Katolickiego. Nazwa Wszystkich Świętych obejmuje rzesze zbawionych, gdzie wszystkich imion nie znamy, nie znamy również szczegółów ich życia. Wszyscy chrześcijanie, jako powołani do życia w świętości, dzień ten otaczają szczególnym nabożeństwem. Oni przecież również pragną osiągnąć Zbawienie.

Tego dnia Kościół wychodzi na cmentarze w uroczystej procesji. Odbywa się tam uroczysta Msza Święta, której towarzyszą modlitwy za zmarłych, tzw. wypominki. Msze święte z wypominkami odbywały się będą do końca listopada, po to, żeby można było wymienić bliskich zmarłych imiennie. W uroczystość Wszystkich Świętych włączają się również media, telewizja przez transmisję Mszy Świętej i liczne reportaże z największych i najbardziej znanych cmentarzy, jako miejsc pamięci narodowej.

Drugiego dnia natomiast obchodzimy dzień modlitw za dusze zmarłych wierzących, za rodzinę, przyjaciół, za dusze w czyśćcu cierpiące, którym modlitwy i odprawiane w ich intencji msze święte mają pomóc osiągnąć Zbawienie. W drugim dniu licznie nawiedzamy cmentarze, gdzie zapalone znicze i ustrojone nagrobki świadczą o naszej pamięci i łączności ze zmarłymi przez wspomnienie i modlitwę. Osoby wierzące natomiast, znajdujące się w stanie łaski uświęcającej, mogą począwszy od 1 listopada przez cały miesiąc wymodlić duszom zmarłych, które znajdują się w czyśćcu, darowanie części a nawet całej pokuty czyśćcowej. 

Print Friendly, PDF & Email