Toruń: Wycieczka dla seniorów

Toruń: Wycieczka dla seniorów
Fot. Michał Kunicki

Do torunian powyżej 60. roku życia skierowana jest propozycja wycieczki pieszej po Toruniu 14 czerwca 2023 r. pod hasłem „Miasto w mieście”.  

Na wyprawę z cyklu „60 + z PTTK” zaprasza Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu.

Spotkanie uczestników o godz. 10.00 koło Przychodni Citomedu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie na Rubinkowie.

Wycieczkę o długości około 5 km poprowadzi przodownik turystyki pieszej PTTK Hanuta Gorzka.

Historia toruńskiego Rubinkowa wiąże się z postacią Jana Jakuba Rubinkowskiego, który w 1696 r. po przybyciu do Torunia rozpoczął karierę kupca.

Prowadził interesy między Toruniem, Gdańskiem i Polską. W latach 1702-1704 nabył w pobliżu Torunia, w granicach toruńskiego patrymonium, 3 dawne posiadłości o nazwach: Grzeszowskie, Prussowskie i Wilimowskie, które łącznie obejmowały 4 łany szlacheckie tj. około 70 ha gruntów.

Poszczególne grunty w XVII wieku posiadały nazwę wywodzącą się od właścicieli. Grunty Willimowskie w końcu XVII wieku należały do Jacoba Eccarda, a po jego śmierci parcelę przejęli – Jerzy Meissner oraz Benedykt Linderhausen. Grunty Grzeszowskie i Prussowskie należały do patrimonium miasta Torunia. W 1644 r. zakupił je Szymon Schultz, a kolejny ich właściciel Jan Peltz sprzedał Rubinkowskiemu.

W 1702 r. Rubinkowski otrzymał od króla Augusta II przywilej na założenie folwarku szlacheckiego, potwierdzony następnie w 1707 r. przez króla Stanisława Leszczyńskiego. W 1715 r. król August II Mocny mianował Rubinkowskiego poczmistrzem królewskim w Toruniu. W 1704 r. Rubinkowski nabył od Jana Peltza część gruntów i założył na nich folwark. Następnie założył folwark oraz wieś, którą od jego nazwiska nazwano Rubinkowo. Potem zbudował dla siebie dworek – letnią siedzibę, karczmę, browar i gorzelnię.

W XIX i na początku XX wieku majątek rycerski Rubinkowo przechodził z rąk do rąk. W roku 1908, kiedy właścicielem był Ewald Meister, majątek otrzymał nazwę niemiecką Bachau, utworzoną od pobliskiej strugi.

W 1927 r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów zniesiono obszar dworski Rubinkowo, powołując gminę Rubinkowo. W 1950 r. wieś administracyjnie została przyłączona do Torunia. W 1960 r. na części dawnego majątku Rubinkowo zaczęto wznosić największy zakład pracy w Toruniu – Zakłady Włókien Chemicznych – „Elana”, a rok 1974 zapoczątkował powstanie wielkiego osiedla mieszkaniowego – Rubinkowo.

Informacja krajoznawcza: Henryk Miłoszewski

UM Toruń
Print Friendly, PDF & Email