Bp Mazur: 500 tys. zł. trafiło do polskich misjonarzy na pomoc w walce z COVID-19

Bp Mazur: 500 tys. zł. trafiło do polskich misjonarzy na pomoc w walce z COVID-19

Przewodniczący Komisji KEP ds. Misji bp Jerzy Mazur utworzył specjalny fundusz pomocowy dla misjonarzy z Polski na walkę z COVID-19. Zebrano już 500 tys. zł, które przekazano do 70 parafii na zakup lekarstw, żywności dla najbardziej potrzebujących oraz środków higieny osobistej.

– W odpowiedzi na wiele próśb od misjonarek i misjonarzy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w wyniku pandemii koronawirusa, jaka dotknęła terytoria misyjne, Dzieło Pomocy Ad Gentes wraz z Komisją Episkopatu ds. Misji ustanowiły specjalny Fundusz pomocowy dla misji w dobie koronawirusa – powiedział PAP bp Jerzy Mazur.

– W duchu chrześcijańskiej solidarności postanowiliśmy podzielić się z najuboższymi przysłowiową kromką chleba, lekarstwami i środkami ochrony przed zarażeniem koronawirusem – podkreślił Przewodniczący Komisji KEP ds. Misji.

Powiedział, że polscy misjonarze proszą przede wszystkim o pomoc dla dzieci, chorych, starców oraz rodzin pozbawionych dochodu i możliwości utrzymania się.

– W Ameryce Łacińskiej najtrudniejsza sytuacja jest w Boliwii, Ekwadorze oraz w amazońskiej części Peru. Dochodzą do nas niepokojące sygnały o ludziach, którzy popadają w skrajną nędzę. Wynika to przede wszystkim z tego, że większość mieszkańców tych rejonów żyje z dnia na dzień. W związku z tym zamknięcie miejsc pracy, targów, czy innych źródeł dochodu powoduje, że nie mają nawet na jeden posiłek w ciągu dnia – powiedział PAP Dyr. Dzieła Pomocy Ad Gentes, ks. Zbigniew Sobolewski. Wspomniał, że w Afryce najtrudniejsza sytuacja jest obecnie na Madagaskarze, w Kamerunie, Burundi, Tanzanii i w Zambii.

– Chcielibyśmy wesprzeć siostry zakonne, które prowadzą niewielkie ośrodki zdrowia, czy szpitaliki. Brakuje im nie tylko testów, ale także środków ochrony osobistej, czy zwykłych maseczek – powiedział ks. Sobolewski.

Na fundusz przeznaczono już 500 tys. złotych. Pieniądze pochodzą od darczyńców indywidualnych, w tym między innymi księży biskupów oraz wspólnoty.

– Rozpoczęliśmy przekazywanie środków finansowych do 70 parafii misyjnych, szkół, ośrodków zdrowia oraz szpitalików misyjnych. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup lekarstw, żywności dla najbardziej potrzebujących oraz środków higieny osobistej – powiedział bp Mazur.

Zwrócił uwagę, że aby zaspokoić najpilniejsze potrzeby misjonarzy potrzeba jeszcze drugie tyle funduszy.

– Chciałbym prosić o włączenie się w naszą akcję – o gest solidarności z najuboższymi wśród ubogich w Afryce, Ameryce Południowej i Azji. Pomagajmy wraz z misjonarzami! – zaapelował bp Mazur.

W akcję można włączyć się wysyłając sms na numer 72 032 o treści „Misje” lub poprzez wpłaty na konto, które znajduje się na stronie internetowej Komisji Episkopatu ds. Misji.

W Ameryce Łacińskiej i na Karaibach jest 766 misjonarzy i misjonarek z Polski, w tym 168 księży diecezjalnych, 403 zakonników, 178 sióstr zakonnych i 17 osób świeckich. W Afryce i na Madagaskarze pracuje 730 misjonarzy, w tym 73 księży diecezjalnych, 291 zakonników, 349 sióstr zakonnych i 17 osób świeckich. W Azji posługuje obecnie 328 polskich misjonarzy – w tym gronie jest 44 księży diecezjalnych, 145 zakonników, 133 siostry zakonne i 6 osób świeckich. Z kolei w Oceanii pracuje 62 misjonarzy, w tym jest 11 księży diecezjalnych, 43 zakonników, 7 sióstr zakonnych i 1 osoba świecka. Wszyscy pracują w Papui Nowej Gwinei. Natomiast w Ameryce Północnej pracuje 17 misjonarzy – w tym gronie jest 4 księży diecezjalnych, 12 zakonników i 1 osoba świecka.

Magdalena Gronek
Fot Pixabay