1000 zł dla zwycięzcy

1000 zł dla zwycięzcy

   Redakcja portalu ngo.pl ogłosiła konkurs z okazji 5-lecia swojej działalności. Nagroda główna to 1000 zł.   “Co to znaczy być dobrym obywatelem, dobrą obywatelką? Jak my, obywatele, bierzemy sprawy w swoje ręce i zmieniamy świat wokół nas?” – taki jest temat prac, na które do 20 sierpnia br. czekają redaktorzy z ngo.pl. Okazją do ogłoszenia konkursu jest nie tylko 5-lecie działalności portalu organizacji pozarządowych, ale także IV Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych. W tekście, (może…

Organizacja pozarządowa – co to jest?

Organizacja pozarządowa – co to jest?

Termin „organizacja pozarządowa” wywodzi się z terminologii anglosaskiej i jest dosłownym tłumaczeniem amerykańskiego „Non-Governmental Organization”, od którego powstał skrót NGO, używany w terminologii międzynarodowej. Termin ten do niedawna nie był stosowany w polskich aktach prawnych, które w jego zakresie posługiwały się na ogół określeniem „organizacja społeczna”. Wspólny cel i więź organizacyjna Przez organizacje społeczne (pozarządowe) należy rozumieć takie podmioty, których głównym zadaniem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej. Są to najczęściej zrzeszenia osób fizycznych, a także prawnych,…

Wakacyjne Centrum Rehabilitacji

Wakacyjne Centrum Rehabilitacji

  Dzisiaj w Ośrodku Rehabilitacyjno-Terapeutycznym dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu rozpoczął się wakacyjny turnus rehabilitacyjny. Od 16 do 26 sierpnia, pod kierunkiem specjalistów będzie się usprawniać 38 dzieci z małych miejscowości nad Zalewem Wiślanym. Oferta dotyczy dzieci z podejrzeniem lub rozpoznaniem skoliozy lub innym schorzeniem narządu ruchu. W pierwszym dniu pobytu w placówce wszystkie dzieci zostaną zbadane przez lekarzy specjalistów, którzy zaplanują indywidualne programy rehabilitacji. Następnie rozpocznie się  intensywne leczenie usprawniające – zabiegi z zakresu fizykoterapi,…

Blues - muzyka duszy

Blues - muzyka duszy

  „Ze względu na rodzinny charakter zespołu, właściwie trudno określić datę jego powstania. Można powiedzieć, że grają ze sobą od zawsze. Początkowo były to występy dla uczniów Stefana – nauczyciela matematyki, także z udziałem samych uczniów, jako członków zespołu.” – Tymi słowami zaczyna się internetowa strona grupy Mizia & Mizia – www.mizia.art.pl .   Wybierając się w 1979 roku na elbląski koncert zespołu Krzak, wcale nie przypuszczałem, że jego muzyka wywrze na mnie tak duży wpływ. Była  porywająca,…