Ważne zmiany w przepisach o postępowaniu cywilnym

  Z początkiem lutego weszły w życie zmiany w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Ich ideą było usprawnienie procedury dochodzenia swoich praw przed sądem cywilnym, a przede wszystkim przyspieszenie rozpoznawania spraw oraz urealnienie obowiązującej w procedurze cywilnej zasady kontradyktoryjności. W myśl tej zasady, to strony toczyć muszą swoisty „pojedynek” przed sądem, dostarczając argumentów na poparcie swoich tez, zaś rolą sądu jest jedynie wydanie werdyktu na podstawie dowodów przedstawionych przez strony. Sąd…

Ważne zmiany w przepisach o postępowaniu cywilnym

Ważne zmiany w przepisach o postępowaniu cywilnym

  Z początkiem lutego weszły w życie zmiany w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Ich ideą było usprawnienie procedury dochodzenia swoich praw przed sądem cywilnym, a przede wszystkim przyspieszenie rozpoznawania spraw oraz urealnienie obowiązującej w procedurze cywilnej zasady kontradyktoryjności. W myśl tej zasady, to strony toczyć muszą swoisty „pojedynek” przed sądem, dostarczając argumentów na poparcie swoich tez, zaś rolą sądu jest jedynie wydanie werdyktu na podstawie dowodów przedstawionych przez strony. Sąd…

Stypendium dla muzyków

Fundacja Elbląg, we współpracy z Fundacją J&S Pro BonoPoloniae, prowadzi Program Stypendialny ”Otwarta Filharmonia Agrafki Muzycznej”. Program kierowany jest dla do wybitnie uzdolnionych, niezamożnych uczniówszkół muzycznych II stopnia.Fundacja objęła swym zasięgiem 3 szkoły muzyczne:1. Zespół Szkół Muzycznych I i II st. ul. Traugutta 91, 82-300 Elbląg;2. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna ul. Gnilna 3, 80-847 Gdańsk;3. Zespół Szkół Muzycznych I i II st. ul. Dmowskiego 16B, 80-264 Gdańsk – WrzeszczProces nominacyjny odbywać się będzie w 3 etapach:1.…

Teatr Dramatyczny poleca w maju

Teatr Dramatyczny poleca w maju

7.05 godz. 19:00 – KOLACJA DLA GŁUPCATen spektakl rozbawi każdego! Misterna intryga, seria niespodzianek, znakomity humor i zaskakujące puenta. Szalony, zwariowany, zabawny! Po raz ostatni przed wyjazdem spektaklu do Londynu Gwarancja na 2 godziny znakomitej zabawy! W ekskluzywnym mieszkaniu przedstawiciel paryskiego establishmentu czeka na „głupca”, najgłupszego z najgłupszych. Spotkanie ma być generalną próbą przed kolacją z przyjaciółmi, którzy oddają się niezwykłe rozrywce – zapraszają przygodnie poznanych „głupców”, by potem delektować się ich „głupotą”. Pojawienie się…

„Wszyscy ludzie równi są”

Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych jest corocznie organizatorem cyklu imprez dla miasta pod nazwą Tydzień Osób Niepełnosprawnych. Tydzień ON zainauguruje festyn, który będzie miał miejsce na Bulwarze Zygmunta Augusta 15 maja 2005 roku, w godzinach 12-18. – Każdy będzie miał okazję  spędzenia miłego niedzielnego popołudnia z całą rodziną – zapewnia koordynator festynu Michał Szypkowski. – W programie festynu przewidziane są występy zespołów artystycznych ze szkół, placówek i organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych.…

Nie taki diabeł straszny, czyli doradca zawodowy cz. IV

Nie taki diabeł straszny, czyli doradca zawodowy cz. IV

W okresie drugiej wojny światowej w Stanach Zjednoczonych powstały dwie, konkurencyjne wobec siebie koncepcje teoretyczne. Koncepcje te odcisnęły najmocniejsze piętno na doradztwie zawodowym następnych kilkunastu lat, dlatego warto przyjrzeć im się bliżej. Pierwsza z nich, autorstwa Williamsona była twórczym rozwinięciem koncepcji doradztwa dyrektywnego Parsonsa z początków XX w. Złagodziła ona nieco swój stosunek do klienta potrzebującego porady zawodowej, wchodząc z nim na drogę współpracy. W jej założeniu doradca nadal miał kierować rozmową, ciągle nie bardzo…

Klasy integracyjne w Elblągu

Klasy integracyjne w Elblągu

  Większość rodziców, którzy chcą aby ich dzieci uczęszczały do klas integracyjnych, już zgłosiła się do szkół, które posiadają takie oddziały. Ci, którzy tego nie zrobili, powinni udać się do szkół, jak najszybciej.   W Elblągu klasy integracyjne istnieją w szkołach podstawowych nr 6, 23, 25 i SP nr 14 (dla dzieci z wadami słuchu). Od września br. klasa integracyjna zostanie uruchomiona również w Szkole Podstawowej nr 4, ale ponieważ w szkole istnieją bariery architektoniczne, nie będą…

Klasy integracyjne w Elblągu

Klasy integracyjne w Elblągu

  Większość rodziców, którzy chcą aby ich dzieci uczęszczały do klas integracyjnych, już zgłosiła się do szkół, które posiadają takie oddziały. Ci, którzy tego nie zrobili, powinni udać się do szkół, jak najszybciej.   W Elblągu klasy integracyjne istnieją w szkołach podstawowych nr 6, 23, 25 i SP nr 14 (dla dzieci z wadami słuchu). Od września br. klasa integracyjna zostanie uruchomiona również w Szkole Podstawowej nr 4, ale ponieważ w szkole istnieją bariery architektoniczne, nie będą…

Nie lękajcie się – wypłyńcie na głębię!

Nie lękajcie się – wypłyńcie na głębię!

“Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście jego“ (2 Tm 4:6-8). Przypomnienie słów świętego Pawła z listu do Tymoteusza, wydało mi się bardzo właściwe w momencie żegnania się Jana Pawła II z doczesnym życiem. W swoim testamencie, który zaskakuje skromnością m.in. napisał: „Wyrażam najgłębszą ufność, że przy całej mojej słabości…

Auto-pomoc on-line

Auto-pomoc on-line

  Firma Autopol-Serwis od 14 lat zajmuje się problemami zmotoryzowanych osób niepełnosprawnych. Z inicjatywy właściciela firmy, Krzysztofa Zalewskiego uruchomione zostały dwa serwisy internetowe.   Serwis on.autocentrum.pl ukierunkowany jest na problemy techniczne i możliwości adaptacji samochodów dla osób niepełnosprawnych, a także na temat turystyki bez barier. Serwis prawojazdy.com.pl poświęcony jest możliwościom uzyskania prawa jazdy przez osoby niepełnosprawne. Na stronie internetowej funkcjonuje forum, które jest odbiciem problemów, z jakimi spotykają się ON za kierownicą. Prawojazdy.com.pl cieszy się dużą popularnością…