W MEN o zdrowiu psychicznym uczniów

W MEN o zdrowiu psychicznym uczniów
Fot. Max Fischer / Pexels

Minister edukacji Barbara Nowacka i pełnomocnik ministra Edukacji ds. zdrowia psychicznego uczniów, podsekretarz stanu Paulina Piechna-Więckiewicz spotkały się z przedstawicielami zarządu krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów. Rozmawiano m.in. o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży oraz sytuacji psychologów w szkołach, a także kształceniu dzieci ze specjalnymi potrzebami.

Kolejne badania pokazują, że stan zdrowia psychicznego uczniów pogarsza się, rośnie też liczba samobójstw wśród nieletnich, dlatego Minister Edukacji Barbara Nowacka powołała Pełnomocnika ds. zdrowia psychicznego uczniów, którego zadaniem jest wypracowanie, we współpracy z ekspertami, rozwiązań, które przyczynią się do poprawienia sytuacji.

W czwartek w siedzibie MEN minister Nowacka i pełnomocnik Piechna-Więckiewicz spotkały się z przedstawicielami zarządu krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów.

– Jesteśmy świadomi wyzwań i wagi sprawy, dlatego niezwłocznie przystępujemy do działań – zapewniła minister Barbara Nowacka.

Pełnomocnik ds. zdrowia psychicznego uczniów Piechna-Więckiewicz zapowiedziała, że będzie współpracować międzyresortowo, a także prowadzić dialog z organizacjami wyspecjalizowanymi w temacie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, by – jak ujęło to MEN – móc jak najszybciej wprowadzać działania naprawcze.

– Cieszymy się z tego spotkania. Doceniamy, że ministerstwo dostrzega problem nadmiernego obciążenia uczniów obowiązkami, co negatywnie wpływa na ich stan psychiczny. Wierzymy, że wspólnie wypracujemy odpowiednie rozwiązania – powiedziała Katarzyna Sarnicka – Przewodnicząca OZZP.

W czasie spotkania omówiono także kwestie obecności psychologów w szkołach, potrzebę wsparcia szkół specjalnych, a także temat edukacji włączającej.

Źródło: MEN
Print Friendly, PDF & Email