Toruń: Nie bądź obojętny na innych

Toruń: Nie bądź obojętny na innych
Fot. mat. prasowe

W Toruniu znowu zrobiło się mroźno. W związku z tym Urząd Miasta przypomina, żeby zwrócić szczególną uwagę na osoby, które w okresie zimowym mogą potrzebować pomocy.

Niskie temperatury powietrza mogą stwarzać zagrożenie dla życia nie tylko dla osób bezdomnych, ale również ludzi w podeszłym wieku oraz będących pod wpływem alkoholu. Dlatego też zwracamy się z apelem do mieszkańców Torunia o zgłaszanie do dyżurnego Straży Miejskiej pod bezpłatny numer telefonu 986 wszystkich interwencji, dzięki którym uda się uratować życie drugiego człowieka.

W tym sezonie zimowym zabezpieczono 178 miejsc dla osób bezdomnych. W przypadku szczególnie trudnej sytuacji w salach rezerwowych noclegowni przy Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu będą przygotowane miejsca dla kolejnych 40 osób. Razem daje to 218 miejsc noclegowych. W ramach realizacji programu zabezpieczenia bezdomnych dokonywane są kontrole miejsc przebywania osób bezdomnych przez Policję, Straż Miejską oraz pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Schroniska. Osoby, które nie skorzystają z pomocy instytucjonalnej będą otrzymywały pomoc w formie wyżywienia, odzieży, obuwia itp. 

Straż Miejska oraz Policjana bieżąco przekazują informacje do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o ustalonych i rozpoznanych nowych miejscach pobytu osób bezdomnych. W przypadku odmowy przez osobę bezdomną skorzystania z pomocy w postaci schronienia, osoba ta będzie zobowiązana do złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z oferowanej pomocy.

W zakresie zabezpieczenia osób starszych i niepełnosprawnych, pracownicy socjalni – diagności na bieżąco ustalają ilość osób starszych i niepełnosprawnych samotnie zamieszkałych, które ze względu na wiek lub inwalidztwo wymagają szczególnego zainteresowania i częstszych odwiedzin oraz zaopatrzenia na zimę w stosowną odzież, opał oraz bony obiadowe.

UM Toruń
Print Friendly, PDF & Email