Ponad połowa Europejczyków uważa, że dyskryminacja rasowa, to problem powszechny

Ponad połowa Europejczyków uważa, że dyskryminacja rasowa, to problem powszechny

Badanie Eurobarometru z 2019 r. wykazało, że zdaniem ponad połowy Europejczyków dyskryminacja na tle rasowym lub etnicznym jest w ich krajach powszechnym problemem. Między poszczególnymi państwami członkowskimi istnieją jednak znaczne różnice w tej kwestii – podało Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego (EPRS).