Weź do serca zalecenia lekarza

Weź do serca zalecenia lekarza

Tylko 7 proc. osób z niewydolnością serca stosuje się do wszystkich zaleceń terapeutycznych. O tym, co może zmotywować pacjentów do sumiennego przestrzegania zasad samoopieki mówi dr hab. Beata Jankowska-Polańska. Niewydolność serca rozwinie się średnio u jednej na pięć osób. Na razie w Polsce z chorobą tą boryka się około 1 milion osób, a co roku notuje się na świecie 500 tys. nowych zachorowań. Jest to też najczęstsza przyczyna hospitalizacji i rehospitalizacji w naszym kraju. Koszty…