Słupsk: Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom

Słupsk: Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom
Fot. Pixabay

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej realizuje Projekt pn. „Ośrodek pomocy cudzoziemcom Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej” współfinansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy, realizowany w ramach Konkursu ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023” – w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025 oraz współpracy z Caritas Polska.

Celem projektu jest szeroko rozumiana pomoc cudzoziemcom przebywającym na terenie Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. W ramach projektu uruchomiono punkt „Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom”, w którym cudzoziemcy mogą bezpłatnie uzyskać porady i informacje w zakresie:

  • legalizacji pobytu,
  • spraw administracyjnych  i prawnych,
  • opieki zdrowotnej, psychologicznej i socjalnej,
  • sprawowania opieki nad dziećmi.

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom realizować będzie również zajęcia grupowe i warsztaty dla uczestników, w ramach których będzie można poznać się z polską kulturą, tradycją, a także posiąść praktyczną wiedzę na temat funkcjonowania instytucji i organów państwa.

Organizowane będą również wyjścia do muzeów, kin, teatrów czy filharmonii, lekcje języka polskiego, zajęcia dla dzieci, spotkania z psychologiem, prawnikiem i doradcą zawodowym.

Punkt Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom znajduje się przy parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego przy ul. Dominikańskiej  2 w Słupsku.

Godziny otwarcia punktu:
Piątki: 9:30 – 14:30

Telefon: +48 539 677 733

UM Słupsk
Print Friendly, PDF & Email