Ruszają dwa rządowe programy wsparcia

Ruszają dwa rządowe programy wsparcia
Fot. Vlada Karpovich / Pexels

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej poinformowało o starcie dwóch programów. Jeden dotyczy wsparcia w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej a drugi zatrudnienia asystentów rodziny.

Resort rodziny przekazał, że rusza rządowy program wsparcia powiatów w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.

Już od czwartku (23.11) powiaty, za pośrednictwem wojewody, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe ze środków Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r. Na realizację Programu przeznaczono do 40 000 000 zł.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

W ramach Programu powiaty mogą uzyskać środki na:

  • dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zawodowej rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka, przysługujących za 2023 r., począwszy od dnia 1 czerwca, za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia wskazanej funkcji;
  • dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, przysługujących za 2023 r., począwszy od dnia 1 czerwca, za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia wskazanej funkcji.

Więcej szczegółów na stronie: MRiPS – KLIKNIJ TU.

„Asystent rodziny w 2023”

Już od czwartku (23.11) gminy, za pośrednictwem wojewody, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe ze środków Funduszu Pracy w ramach Rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.” Na realizację Programu przeznaczono do 30 000 000 zł.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

W ramach Programu gminy mogą uzyskać środki na:

  • dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny w wysokości do 2000 zł;

dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny – w wysokości nieprzekraczającej 80 proc. (wynagrodzenie wraz z pochodnymi), poniesionych kosztów za okres: listopad i grudzień 2023 r.

Więcej szczegółów na stronie: MRiPS – KLIKNIJ TU.

MRiPS
Print Friendly, PDF & Email