Program Opieka 75+ z większym dofinansowaniem

Program Opieka 75+ z większym dofinansowaniem
Fot. Pixabay

Rusza kolejna edycja Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka 75+”. Do końca stycznia gminy mają czas na zgłaszanie zapotrzebowania na środki finansowe na rok 2022. Dotacja celowa z budżetu państwa w tej edycji wzrosła do 60 proc. kosztów realizacji zadania.

Ministerstwo Rodziny od 2018 r. realizuje rządowy program „Opieka 75+”. Jest on odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne, dlatego skierowany jest do osób starszych w wieku 75 lat i więcej, które mieszkają na terenie gmin do 60 tys. mieszkańców.

Korzysta coraz więcej gmin

Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg podpisała Program „Opieka 75+” na rok 2022. Program służy wsparciu samorządów w realizacji ich zadania własnego, wynikającego z ustawy o pomocy społecznej. Dzięki niemu usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne, rozwijają się także w mniejszych miejscowościach. Z roku na rok uczestniczy w nim coraz więcej gmin, a z usług korzysta większa liczba Seniorów.

– W edycji programu na rok 2022 zwiększyliśmy wysokość wsparcia finansowego dla gmin z 50 proc. do 60 proc. udzielanego z dotacji celowej budżetu państwa – wskazuje MRiPS.

Programem będzie można objąć osoby, które po raz pierwszy skorzystają z usług opiekuńczych, jak również korzystające z nich już wcześniej, a także zwiększyć liczbę godzin potrzebnych usług.

– Osób starszych w Polsce z roku na rok przybywa, a zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze – również specjalistyczne – rośnie. Dlatego tak ważne jest zapewnienie dostępu do nich wszystkim, którzy tego potrzebują – podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. – To istotny element naszej polityki senioralnej.

Na zapotrzebowanie czas do końca stycznia

W ubiegłym roku pomocą w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, dzięki programowi „Opieka 75+” objęto łącznie ponad 113 tys. osób.

Do końca stycznia 2022 roku gminy mają czas na zgłaszanie zapotrzebowania na środki finansowe do Urzędów Wojewódzkich. Wojewodowie przekażą je do Ministerstwa Rodziny do połowy lutego.

MRiPS
Print Friendly, PDF & Email