Prawie 6 mln zł na dofinansowanie usług społecznych na Mazowszu. W maju rozpoczyna się nabór

Prawie 6 mln zł na dofinansowanie usług społecznych na Mazowszu. W maju rozpoczyna się nabór
Fot. Pixabay

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych rozpoczyna nabór w konkursie na dofinansowanie projektów wspierających usługi społeczne. Samorządy będą mogły sfinansować m.in. usługi asystenckie, teleopiekę lub zwiększyć liczbę miejsc świadczenia usług opiekuńczych.

Od 8 maja Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie przyjmowała wnioski na dofinansowanie projektów wspierających różnego rodzaju usługi społeczne oraz na wsparcie dzieci i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej. W puli jest 5,8 mln zł z programu regionalnego na lata 2014-2020.

– Rola funduszy europejskich jest godna podkreślania, to właśnie pieniądze z Unii Europejskiej odmieniają życie osób chorych, niesamodzielnych, starszych, z niepełnosprawnościami – powiedziała zastępca dyrektora w MJWPU, Elżbieta Szymanik.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się m.in. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia; podmioty, którym zlecono realizację zadań publicznych; podmioty, w których większość udziałów lub akcji mają JST; jednostki budżetowe; środowiskowe domy samopomocy. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 31 grudnia 2023 r. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 93 proc., a minimalna wartość projektu to 100 tys. zł.

Ze środków pozyskanych w konkursie będzie można sfinansować zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych lub asystenckich oraz inicjatywy polegające na rozwijaniu usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne np. teleopieka, systemy przywoławcze, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) form samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii.

Jak poinformowała MJWPU oferta obejmuje też pomoc szkoleniową dla opiekunów oraz wsparcie usług asystenckich.

Konkurs przewiduje również wsparcie dzieci i rodzin zagrożonych dysfunkcją oraz wsparcie systemu pieczy zastępczej w tym rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej np. kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych, specjalistycznej lub pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.

Wnioski będzie można składać od 8 maja do 15 maja do godz. 15:00 za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0.

Serwis Samorządowy PAP
Print Friendly, PDF & Email