Polskie i ukraińskie ministerstwa podpisały deklarację w sprawie ochrony dzieci

Polskie i ukraińskie ministerstwa podpisały deklarację w sprawie ochrony dzieci
Fot. MRiPS / Twitter

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg oraz minister polityki społecznej Ukrainy Maryna Lazebna podpisały Deklarację w sprawie ochrony dzieci dotkniętych działaniami wojennymi i konfliktami zbrojnymi. – To symboliczne podkreślenie dobrej współpracy pomiędzy naszymi krajami na rzecz ochrony praw dzieci, w szczególności sierot i dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej – mówi minister Maląg.

W czwartek w MRiPS odbyło się spotkanie minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg z minister polityki społecznej Ukrainy Maryną Lazebną. Tematem rozmów były działania polskiego rządu na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, zwłaszcza dzieciom.

Podczas spotkania obie minister podpisały Deklarację między Ministerstwem Polityki Społecznej Ukrainy a Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ochrony dzieci dotkniętych działaniami wojennymi i konfliktami zbrojnymi.

– Ta deklaracja to symboliczne podkreślenie dobrej współpracy pomiędzy naszymi krajami na rzecz ochrony praw dzieci, w szczególności sierot i dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. Jesteśmy odpowiedzialni za ich dobrostan i bezpieczeństwo – mówi minister Marlena Maląg.

W dokumencie Polska deklaruje zapewnienie wysokiej jakości opieki nad dziećmi, w szczególności sierotami i dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej. Polska będzie dążyć do zapewnienia im wszelkiej informacji na temat przysługujących im praw, dostępnych usług oraz innych informacji w języku, który rozumieją. Po zakończeniu konfliktu, lub kiedy możliwy będzie bezpieczny i godny powrót z należytym poszanowaniem dobra dziecka, Polska będzie współpracować ze stroną ukraińską w tym zakresie.

– Będziemy dążyć do tego, aby dzieciom ukraińskim korzystającym z tymczasowej ochrony zapewniono bezpłatną pomoc prawną dotyczącą wszystkich procedur związanych ze statusem tymczasowej ochrony lub jej zakończeniem – mówi minister Marlena Maląg.

Podpisana w czwartek deklaracja nie ma na celu tworzenia praw ani obowiązków na mocy prawa międzynarodowego lub krajowego. Nie pociąga też ona za sobą żadnych konsekwencji finansowych dla żadnej ze stron.

MRiPS
Print Friendly, PDF & Email