Mazowieckie: Za złotówkę do teatru, muzeum czy opery

Mazowieckie: Za złotówkę do teatru, muzeum czy opery
Fot. pixabay.com

Program jest kontynuacją programu rozpoczętego w 2023 r. Ułatwia on osobom z niepełnosprawnościami dostęp do instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Zarząd Województwa Mazowieckiego w 27 grudnia 2023 r. podjął uchwałę nr 2212/461/23 w sprawie kontynuacji programu pn.: „Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu” w 2024 r. Termin realizacji programu ustalono od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

Program jest kontynuacją działań rozpoczętych Uchwałą nr 1106/417/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 czerwca 2023 r wyrażającą zgodę na realizację programu pn.: „Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu”. Program został przygotowany przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej we współpracy z Departamentem Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Przedmiotem Programu jest ułatwienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, poprzez możliwość skorzystania z ich oferty za preferencyjną cenę biletu, tj. 1 zł brutto za osobę z niepełnosprawnościami i 1 zł brutto za towarzyszącego jej opiekuna.

W programie uczestniczyć mogą osoby z niepełnosprawnościami bez względu na wiek i rodzaj niepełnosprawności, potwierdzony orzeczeniem oraz opiekun, tj. osoba faktycznie towarzysząca osobie z niepełnosprawnościami.

Warunkiem skorzystania z programu będzie okazanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność, wydanej zgodnie ze wzorem wskazanym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz złożenia oświadczenia wg wzoru (dostępnego TUTAJ) o zamieszkaniu na terenie województwa mazowieckiego (warunek dotyczy osoby z niepełnosprawnościami i opiekuna).

Informacje w zakresie uczestnictwa w programie można uzyskać bezpośrednio w instytucjach kultury włączonych do realizacji programu.

Wykaz instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego znajduje się TUTAJ

Print Friendly, PDF & Email