Lublin: Trwa nabór do Rady Seniorów

Lublin: Trwa nabór do Rady Seniorów
Fot. SHVETS production / Pexels

22 maja kończy się kadencja Rady Seniorów Miasta Lublin na lata 2019-2023, powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta Lublin z dnia 22 maja 2019 r. Zgodnie ze statutem RSML Prezydent Miasta Lublin wydał zarządzenie w sprawie powołania Komisji Wyborczej, ustalenia Regulaminu jej pracy oraz ogłoszenia naboru kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta Lublin III kadencji, ustalenia druków i formularzy niezbędnych do przeprowadzenia wyborów.

Kandydatów mogą zgłaszać podmioty działające na rzecz osób starszych, w szczególności organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące uniwersytety trzeciego wieku. Warunkiem zgłoszenia jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem kandydata oraz jego terminowe doręczenie lub przesłanie do Wydziału Inicjatyw i Programów Społecznych (ul. St. Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin). Druki formularza zgłoszeniowego oraz oświadczenia stanowią załączniki nr 3 i nr 4 do zarządzenia Prezydenta Miasta Lublin i dostępne na stronie internetowej Urzędu (www.um.lublin.eu). Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem powinny być kompletne, tj. wszystkie rubryki uzupełnione.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 24 marca (decyduje data stempla pocztowego). Zgłoszenia zostaną zweryfikowane przez Komisję Wyborczą i przedstawione Prezydentowi Miasta Lublin (propozycja 10-ciu członków Rady oraz 2-óch członków rezerwowych) nie później niż do dnia 14 kwietnia. Decyzja o ostatecznym składzie Rady zostanie ogłoszona nie później niż do dnia 19 maja.

UM Lublin
Print Friendly, PDF & Email