I Ty możesz zostać rodziną zastępczą

I Ty możesz zostać rodziną zastępczą
Fot. materiały prasowe

Elbląskie Centrum Usług Społecznych poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze. Poszukujemy nowych osób, które chciałyby i mogłyby podjąć wyzwanie opieki nad dzieckiem lub dziećmi, pozbawionymi prawidłowej opieki swoich rodziców lub innych osób bliskich.

Poszukiwani są ludzie, którzy mają serce pojemne na dziecięce smutki i rozterki, odwagę, by zmierzyć się z traumatycznymi doświadczeniami dziecka i chęci do wprowadzenia zmian w swoje życie. Dzieci, które wymagają umieszczenia w rodzinach zastępczych niejednokrotnie przeżyły zbyt dużo, jak na swój wiek, doznały głodu, przemocy i krzywdy ze strony najbliższych. Często zdarza się, że dopiero w rodzinie zastępczej dzieci przekonują się, że można spokojnie spać, odpowiednio zjeść, bezpiecznie wrócić ze szkoły lub śmiać się beztrosko na cały głos.

W założeniu, rodzina zastępcza jest ustanawiana na jakiś czas – okres, w którym rodzice biologiczni powinni podjąć działania zmierzające do poprawy swojej sytuacji, niestety bywa tak, że nie podejmują tego trudu. Dziecko czeka na moment, kiedy będzie mogło wrócić do swojej rodziny lub czeka na rodziców adopcyjnych. Opiekunowie zastępczy mają więc za zadanie, nie tylko zabezpieczyć potrzeby bytowe dziecka, wspierać je w rozwoju, pomagać wyrównywać braki w edukacji, uczyć podstawowych zasad współżycia społecznego, ale także pomóc wspierać w oczekiwaniu – kilkumiesięcznym lub kilkuletnim…

– Zależy nam na osobach, które potrafią rozmawiać, okazywać cierpliwość, wyrozumiałość i szacunek dla dziecięcych zmagań, które potrafią odgonić noce potwory i koszmary ze snów, opatrzyć stłuczone kolanko, uczesać warkoczyki i kopnąć piłkę do bramki – mówią przedstawiciele ECUS.

Opiekunem zastępczym może zostać każdy, kto ma w sobie empatię, umiejętność słuchania o przygodach dnia codziennego, jak i lękach z przeszłości, gotowość do współpracy i wzmacniania więzi dziecka z rodzinami.

Zgodnie z ustawą o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które m.in. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz włada rodzicielska nie jest im ograniczona lub zawieszona, wypełniają obowiązek alimentacyjny, nie są ograniczone do czynności prawnych, są zdolne do sprawowania opieki pod względem zdrowotnym oraz są w stanie zapewnić odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające zaspakajanie indywidualnych potrzeb dziecka.

ECUS zaprasza wszystkich chętnych na ul. Winną 9 lub zachęca do kontaktu pod nr tel. 55 625 61 22 lub 55 625 61 16.

Print Friendly, PDF & Email