Zabytek wart zachowania

Zabytek wart zachowania

Niedaleko Elbląga, w niewielkiej wsi Marianka znajduje się średniowieczny kościół fundowany przez komturów elbląskich. Kościół, który od 10 lat jest remontowany, rewitalizowany i restaurowany odkrywa swoje tajemnice, świadczące o ciekawej i bogatej historii tych ziem. W ramach projektu „Średniowieczne kolekcje Warmii i Mazur” zdigitalizuje go Regionalna Pracownia Digitalizacji. Kościół w Mariance ufundowany został przez komturów elbląskich. Odnowiony przywilej lokacyjny wsi z roku 1334 wymienia proboszcza, więc parafia musiała już wtedy istnieć, a przypuszczalnie rozpoczęto także…

Olsztyn: Nowe możliwości dla seniorów

Olsztyn: Nowe możliwości dla seniorów

Kolejne przedsiębiorstwa i samorządy lokalne przystąpiły do projektu „Warmińsko-Mazurska Karta Seniora”. Umowy w tej sprawie zostały podpisane w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Celem projektu jest wsparcie aktywizacji seniorów – głównie mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, w różnych obszarach życia, poprzez stworzenie i upowszechnienie katalogu oferowanych im przez różne podmioty – na atrakcyjnych zasadach, usług i produktów. Karta jest przeznaczona dla osób powyżej 60 roku życia. 19 grudnia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie podpisano kolejne umowy…

Adwentowa kreatywność nagrodzona

Adwentowa kreatywność nagrodzona

19 grudnia br. o godz. 12:30 odbyła się uroczysta gala Konkursu na Kalendarz Adwentowy. W Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Elblągu nagrodzono najlepsze prace uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Dar od serca

Dar od serca

Jak co roku Miejskie Centrum Wolontariatu wraz z wolontariuszami-Mikołajami odwiedziło Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Św. Jadwigi w Elblągu, by przekazać jego podopiecznym świąteczne prezenty.

Projekt ustawy o dostępności w konsultacjach

Projekt ustawy o dostępności w konsultacjach

95% audycji w TV z napisami i audiodeskrypcją, możliwość zdawania egzaminu na prawo jazdy przez osobę niepełnosprawną w dostosowanym do jej potrzeb samochodzie, grzywny za brak dostępności – to tylko część z rozwiązań, które znalazły się w projekcie ustawy o dostępności, przedstawionym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.