Skuteczne działania w pracy socjalnej – konferencja w Elblągu

Skuteczne działania w pracy socjalnej – konferencja w Elblągu

Centrum Innowacji Społecznej SIC! organizuje w Elblągu konferencję pn. Skuteczne działania w pracy socjalnej. Podczas konferencji odbędzie się   uroczystość wręczenia nagrody głównej i wyróżnień laureatom konkursu „Pracownik Socjalny Roku 2004”. Warto przypomnieć, że laureatką tego konkursu, jest pani Beata Kulesza, pracownica elbląskiego MOPS-u (o czym pisaliśmy w artykule „Najskromniejszy pracownik socjalny”). Celem konferencji jest prezentacja metod i działań w pracy socjalnej w Polsce i za granicą, promowanie innowacji i modernizacji w pracy socjalnej oraz…

Transgraniczna współpraca bałtów

Transgraniczna współpraca bałtów

Euroregion „Bałtyk” powołano do życia w lutym 1998. Jest jedną z największych tego typu organizacji w Europie zarówno pod względem ilości uczestniczących stron, jak i obszaru oraz ludzi zamieszkujących zrzeszone regiony; łączna powierzchnia wynosi 101.034 km2, a liczba mieszkańców, to 5.942.070 osób. Nie tylko przepływ idei Celem tej organizacji jest współpraca pomiędzy regionami znajdującymi się na terenie różnych państw w obszarze południowo-wschodniego Bałtyku. Ułatwienie wzajemnych kontaktów obywateli ma służyć integracji poprzez przenikanie kultury,…

418 154,28 € do podziału z Funduszu Małych Projektów

418 154,28 € do podziału z Funduszu Małych Projektów

Euroregion Bałtyk ogłosił konkurs na projekty dotyczące współpracy transgranicznej w ramach Phare – Narodowego Programu dla Polski 2003 – Polska Granica Wschodnia. Zadania priorytetowe, które mogą być dofinansowane w ramach tego konkursu, to:  wymiana kulturalna, demokracja lokalna, zasoby ludzkie, transgraniczne studia i koncepcje rozwojowe, rozwój gospodarczy i turystyka, środowisko naturalne. Z programu mogą skorzystać m.in. publiczne władze samorządowe w regionie przygranicznym, lokalne i regionalne organizacje publiczne, związki i stowarzyszenia między-miejskie/między-gminne, izby handlowe, organizacje zawodowe oraz…

”Terapia przez sztukę”

”Terapia przez sztukę”

„Terapia przez sztukę” to wieloletni program edukacyjny adresowany do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Elbląga i regionu elbląskiego. Obejmuje cały szereg zajęć plastycznych, ceramicznych, muzycznych, tanecznych (taniec towarzyski i ludowy), fotograficznych, filmowych, teatralnych oraz z historii i kultury regionu,  realizowanych w formie warsztatów. Udział w programie jest bezpłatny. Uczestniczyć mogą w nim zarówno osoby indywidualne, jak również grupy zorganizowane – podopieczni ośrodków szkolno–wychowawczych, warsztatów terapii zajęciowej, placówek opiekuńczych, organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.…

Wojciech Mann w Elblągu

Wojciech Mann w Elblągu

Wczoraj elblążanie mieli okazję spotkać się ze znanym dziennikarzem muzycznym i autorem telewizyjnych programów rozrywkowych – Wojciechem Mannem. Sala Biblioteki Elbląskiej wypełniona była po brzegi. Gość Salonu “Polityki” odpowiadał na pytania gospodarza wieczoru, Mirosława Pęczaka oraz na pytania z sali. Rozmawiano głównie o początkach muzyki rockowej w Polsce.– Władza komunistyczna starała się nie dopuścić do popularyzacji rock and rolla – mówił Mann. – W państwowych mediach konsekwentnie pomijano to zjawisko. W zamian nadawano instrumentalne…

W Radiu Bis o integracji

W Radiu Bis o integracji

W każdy poniedziałek, o godzinie 23.00, w Polskim Radiu Bis pojawia się audycja cykliczna ”Zostaw wiadomość”. Program poświęcony osobom niepełnosprawnym, skierowany jest do młodych odbiorców. Wśród tematów poruszanych przez autorów są m.in. „Jak media pokazują osoby niepełnosprawne?”, „O czym marzy osoba niepełnosprawna?” czy „Czy jest moda na integracją w Twojej szkole?”. częstotliwość: 102,7 FMpolskieradio.pl/bis  OUT Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 247

Na co zostały wydane pieniądze PFRON?

Na co zostały wydane pieniądze PFRON?

Warsztaty terapii zajęciowej, turnusy rehabilitacyjne i dodatki do sprzętu specjalistycznego –  na to w zeszłym roku powiaty wydały najwięcej pieniędzy z PFRON-u. Nieco mniej na szkolenie i pomoc w zatrudnieniu niepełnosprawnych. 42 proc. środków budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych płynie do samorządów, a przede wszystkim do powiatów. W 2004 r. było to 750 mln zł. Jedną trzecią powiaty wydały na warsztaty terapii zajęciowej (230 mln zł), na turnusy rehabilitacyjne oraz dofinansowanie zakupów (np. wózków,…

Na co zostały wydane pieniądze PFRON?

Na co zostały wydane pieniądze PFRON?

Warsztaty terapii zajęciowej, turnusy rehabilitacyjne i dodatki do sprzętu specjalistycznego –  na to w zeszłym roku powiaty wydały najwięcej pieniędzy z PFRON-u. Nieco mniej na szkolenie i pomoc w zatrudnieniu niepełnosprawnych. 42 proc. środków budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych płynie do samorządów, a przede wszystkim do powiatów. W 2004 r. było to 750 mln zł. Jedną trzecią powiaty wydały na warsztaty terapii zajęciowej (230 mln zł), na turnusy rehabilitacyjne oraz dofinansowanie zakupów (np. wózków,…

Wyrównywanie różnic między regionami

Wyrównywanie różnic między regionami

Do końca lutego można składać wnioski w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami, którego celem jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej. Ze środków przeznaczonych na realizację programu skorzystają osoby niepełnosprawne zamieszkujące regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie.W ramach programu wyrównywania różnic można ubiegać się o pomoc  z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych :– na wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny,– na likwidację barier w zakładach…

Wyrównywanie różnic między regionami

Wyrównywanie różnic między regionami

Do końca lutego można składać wnioski w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami, którego celem jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej. Ze środków przeznaczonych na realizację programu skorzystają osoby niepełnosprawne zamieszkujące regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie.W ramach programu wyrównywania różnic można ubiegać się o pomoc  z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych :– na wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny,– na likwidację barier w zakładach…