„Buntuję się, więc myślę” - konkurs poetycki dla młodzieży

„Buntuję się, więc myślę” - konkurs poetycki dla młodzieży

Młodzieżowy Dom Kultury organizuje konkurs poetycki pt. „Buntuję się, więc myślę”. Przeznaczony on jest dla młodzieży szkół gimnazjalnych (13 – 15 lat) i ponadgimnazjalnych (16 – 19 lat). Konkurs  ma na celu rozwijanie wyobraźni twórczej młodzieży, inspirowanie zainteresowań literackich, doskonalenie umiejętności wyrażania swoich myśli poprawną polszczyzną.

Uczestnicy konkursu muszą przysłać po jednym zestawie wierszy, które nie były dotychczas publikowane i nagradzane w innych konkursach. Zestaw powinien składać się z pięciu własnych tekstów.

Prace konkursowe należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja br. na adres : Młodzieżowy Dom Kultury ul. Bema 37, 82-300 Elbląg, z dopiskiem „Konkurs poetycki G [dla uczniów gimnazjów]; P [dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych]”.

Więcej informacji o konkursie, regulamin oraz kartę zgłoszenia można znaleźć na naszej stronie internetowej www.mdk.elblag.pl.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz rozdanie nagród odbędzie się w czerwcu 2008 r.

Młodzieżowy Dom Kultury wszystkich zasinteresowanych wzięciem udziału w konkursie serdecznie zaprasza.
  Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 2361