Społeczeństwo: Powiat pszczyński bez barier

Społeczeństwo: Powiat pszczyński bez barier

Nowa witryna internetowa będzie przewodnikiem po powiecie pszczyńskim dla osób z niepełnosprawnościami. Na stronie znaleźć można informacje m.in. na temat bazy noclegowej czy oferty kulturalnej bądź gastronomicznej. – Wierzymy, że w przyszłości powstanie tu rzetelny i przydatny poradnik, który ułatwi życie niepełnosprawnym mieszkańcom naszego powiatu, a także turystom. W dodatku stanie się on źródłem motywacji i obiektywnych wskazówek do ciągłych zmian na lepsze – czytamy na stronie http://www.powiat.pszczyna.pl/bez–barier/. Baza informacyjna jest w trakcie tworzenia: każdy może…

Kultura: O niepełnosprawnych w teatrze

Kultura: O niepełnosprawnych w teatrze

Książka „Odzyskiwanie obecności. Niepełnosprawność w teatrze i performansie” to pierwsza w Polsce publikacja przybliżająca światowe studia nad niepełnosprawnością w kulturze oraz polski kontekst badań w tym zakresie. Teatr 21 powstał w 2005 r. z warsztatów w Zespole Społecznych Szkół Specjalnych „Dać Szansę” w Warszawie. Aktorami są przede wszystkim uczniowie oraz absolwenci szkoły – osoby z zespołem Downa i autyzmem. Grupa prowadzona przez Justynę Sobczyk występuje na deskach teatrów zarówno w Polsce, jak i za granicą.…

Prawo: Dłużnicy szybciej trafią do rejestru

Prawo: Dłużnicy szybciej trafią do rejestru

W listopadzie ubiegłego roku weszły w życie regulacje zaostrzające zasady umieszczania w rejestrach dłużników. Dłużnicy otrzymają jednocześnie możliwość zgłaszania sprzeciwu. Do niedawna wierzyciel musiał odczekać 60 dni, aby przekazać do Biura Informacji Gospodarczej danych sprawcy opóźnienia w spłacie rachunku czy faktury. Obecnie termin ten skrócił się o połowę. Niewątpliwie pozwoli to na wcześniejsze podejmowanie działań windykacyjnych, a jak wiadomo ich skuteczność zależy od jak najszybszej aktywności wierzyciela po stwierdzeniu braku zapłaty. – Najbardziej kluczową zmianą…

Gdańsk: Pomagają rodzinie z niepełnosprawnymi dziećmi

Gdańsk: Pomagają rodzinie z niepełnosprawnymi dziećmi

Państwo Ałła i Eugeniusz Dzieżyc przyjechali do Gdańska z ośmiorgiem adoptowanych dzieci, z których czworo jest niepełnosprawnych. Przez błąd MSZ przy wydawaniu Karty Polaka, miesiącami pozostawali bez prawa pobytu stałego, świadczeń na dzieci niepełnosprawne, pieniędzy na życie. Ich los właśnie się odmienia za sprawą dobrych ludzi m. in. z Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, gdańskiego magistratu i dziennikarzy. Rodzinę Dzieżyców gościł prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. – Teraz mamy całą górę radości – cieszy się Ałła,…

Społeczeństwo: Pobierasz świadczenia z ZUS? Koniecznie aktualizuj swoje dane

Społeczeństwo: Pobierasz świadczenia z ZUS? Koniecznie aktualizuj swoje dane

W związku z trwającymi zmianami nazw ulic (np. w myśl ustawy o zakazie propagowania komunizmu i innych ustrojów totalitarnych), Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina o obowiązku aktualizacji adresu zamieszkania lub adresu do korespondencji przez osoby pobierające świadczenia, których taka zmiana dotyczy. W najbliższym czasie rozpocznie się wysyłka informacji PIT do wszystkich osób pobierających świadczenia, a także decyzji o waloryzacji świadczeń emerytalno–rentowych. Z uwagi na ten fakt, prosimy o jak najszybsze dokonanie aktualizacji danych. Zagwarantuje to, że…

Społeczeństwo: Jak żyje się w ciemności?

Społeczeństwo: Jak żyje się w ciemności?

Zakończyła się organizowana przez SKENDE Shopping oraz IKEA akcja „Światłoczuli”, której celem było uświadomienie społeczeństwa, jak wygląda życie osób z dysfunkcją wzroku, a także przekazanie specjalistycznego sprzętu edukacyjnego dla ośrodków działających na ich rzecz. Akcja „Światłoczuli” odbywała się w drugiej połowie grudnia ubiegłego roku w Lublinie. W jej ramach przeprowadzono szereg wydarzeń, które miały uzmysłowić zdrowemu społeczeństwu, z jakimi problemami na co dzień mierzą się osoby niewidome i niedowidzące. Służyły temu m.in. strefy edukacyjne z…