Toruń: W trosce o młodzież

Toruń: W trosce o młodzież
Fot. pixabay.com

Cztery organizacje pozarządowe przeprowadzą wśród młodzieży oraz ich rodziców, opiekunów i wychowawców projekty, mające na celu poprawę kondycji psychicznej młodych torunianek i torunian.

Od 24 lipca do 31 grudnia 2023 r. cztery organizacje pozarządowe na zlecenie Gminy Miasta Toruń przeprowadzą następujące projekty:

 • Fundacja Nowe Horyzonty, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa – projekt „Włącz pozytywne myślenie”;
 • Stowarzyszenie Pozytywnie Mocni, ul. Komuny Paryskiej 52/26, 30-389 Kraków – projekt „Realizacja programu prozdrowotnego – Super Skills for Life”;
 • Stowarzyszenie Dobry Start, ul. Kwiatowa 43, 87-100 Toruń – projekt „Klucz do zdrowia”;
 • Fundacja Profilaktyka z Pasją, ul. Wał Miedzeszyński 233/19, 04-866 Warszawa – projekt „Realizacja programu Gwiazda Mocy”.

Celem zadania jest podniesienie odporności psychicznej uczniów toruńskich szkół w wieku od 12 do 18 lat oraz działania wspierające rodziców, opiekunów i nauczycieli mające na celu poprawę dobrostanu dzieci i młodzieży oraz pomoc dzieciom i młodzieży w radzeniu sobie z rozwojowymi wyzwaniami.

W ramach projektów przewidywane są m.in. warsztaty profilaktyczne na temat stresu  i depresji, zajęcia  w zakresie umiejętności interpersonalnych i intrapersonalnych, szkolenia dla rady pedagogicznej, spotkania dydaktyczne dla rodziców, warsztaty edukacyjno-rozwojowe dla dziewcząt, konsultacje rodzicielskie oraz prowadzenie poradnictwa psychologicznego i  psychoterapii. Projektami w  sumie zostanie objętych około 2400 osób.

Ogólna kwota dofinansowania tych projektów z budżetu Gminy Miasta Toruń wynosi 50 000 zł, co stanowi około 80% całkowitych kosztów.

Podjęte działania uwzględniają projekt badawczy pn. „Diagnoza dobrostanu społecznego i  psychicznego toruńskiej młodzieży po okresie edukacji zdalnej”, który został przeprowadzony w 2022 r. przez Gminę Miasta Toruń we współpracy z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Pracownią Badawczą „Soma” w 10 niżej wymienionych szkołach:

 1. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Toruniu;
 2. Szkoła Podstawowa nr 11 im. Pabla Nerudy w Toruniu;
 3. Szkoła Podstawowa nr 14 im. Błękitnej Armii w Toruniu;
 4. Szkoła Podstawowa nr 34 im. Tonyego Halika w Toruniu;
 5. II Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Toruniu;
 6. IV Liceum Ogólnokształcące im Tadeusza Kościuszki w Toruniu;
 7. VI Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Toruniu;
 8. Technikum nr 13 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13 im.  Władysława Broniewskiego w Toruniu;
 9. Technikum nr 5 w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych im. prof. Sylwestra Kalisińskiego w Toruniu;
 10. Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w  Toruniu.
UM Toruń
Print Friendly, PDF & Email