Filantrop Krakowa A.D. 2023

Filantrop Krakowa A.D. 2023
Fot. Urząd Miasta Krakowa

Czas, by docenić osoby z wielkim sercem, które nie zważając na przeciwności losu pomagają potrzebującym. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia zaprasza do zgłaszania kandydatur do tytułu FILANTROP KRAKOWA A.D. 2023. 

Konkurs Filantrop Krakowa ma długoletnią tradycję – od 24 lat Kraków szczególnie honoruje osoby i instytucje wrażliwe na potrzeby innych.

Celem konkursu jest wspieranie działalności oraz inicjatyw o znaczeniu charytatywnym i promowanie lokalnej filantropii, a także zachęcanie przedsiębiorców prywatnych do sponsorowania cennych działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, a przede wszystkim wyłonienie filantropów działających wyłącznie z „potrzeby serca”.

Do 19 kwietnia 2024 r. można zgłaszać propozycje kandydatur do tytułu FILANTROP KRAKOWA A.D. 2023. Tytuł ten przyzwany jest corocznie osobom, instytucjom, organizacjom pozarządowym, firmom szczególnie zaangażowanym w  bezinteresowne niesienie pomocy potrzebującym mieszkankom i mieszkańcom Krakowa.

Kandydatki i kandydatów do tytułu mogą zgłaszać wszyscy, którzy uznają, że ich kandydatura zasługuje na tak zaszczytny tytuł (zgłaszający nie może być jednocześnie kandydatem/kandydatką).

– Szukamy osób, firm, instytucji, organizacji pozarządowych, które w roku 2023 podzieliły się swoją dobrocią i życzliwością z potrzebującymi. Wyjątkowa postawa wymaga uznania i wyróżnienia – koordynatorzy konkursu zachęcają do udziału w wydarzeniu.

– Zwracamy się do Państwa z prośbą o wskazanie tych wyjątkowych osób, firm, instytucji, organizacji pozarządowych, aby wyrazić im wdzięczność, przyznając im tytuł Filantropa Krakowa A.D. 2023 – dodają,

Zgłoszenia kandydatur do tytułu FILANTROP KRAKOWA, wypełniając formularz zgłoszeniowy należy składać:

  • poprzez dostarczenie podpisanego wniosku do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK – ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków – III piętro, sekretariat- pokój nr 08/segment B;
  • poprzez przesłanie skanu podpisanego wniosku na adres e-mailowy Wydziału: sz.umk@um.krakow.pl;
  • w formie elektronicznej – poprzez ePUAP;
  • również tradycyjnie, przesyłając zgłoszenie pocztą na adres:  Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, Referat ds. Wielokulturowości, Projektów Społecznych i Polityki Równościowej – ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków z dopiskiem konkurs „Filantrop Krakowa A.D. 2023”.

Tytuł FILANTROPA KRAKOWA przyznaje Prezydent Miasta Krakowa na wniosek Bractwa Filantropii, corocznie za poprzedni rok kalendarzowy.

Bractwo Filantropii powoływane jest corocznie przez Prezydenta Miasta Krakowa, w jego skład wchodzą mi.in laureaci tytułu Filantrop Krakowa z poprzednich edycji.

Regulamin konkursu dostępny: Nr LXXXI/1966/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Od 2018 r. zwiększono ilość przyznawanych tytułów (przyznawano trzy tytułu), aktualnie można ich łącznie przyznać pięć w kategoriach:

  • za wkład finansowy w pomoc udzielaną osobom lub podmiotom,
  • za najciekawszą formę i efektywność filantropii.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są pod numerem telefonu: 12 616 78 04 oraz na www.filantrop.krakow.pl.

Pod linkiem poniżej można zapoznać się z sylwetkami wszystkich dotychczasowych Filantropów Krakowa:

KONKURS „FILANTROP KRAKOWA”- Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa – BIP MK

UM Kraków
Print Friendly, PDF & Email