Nowe legitymacje na przejazdy dla nauczycieli i policyjnych emerytów i rencistów

 20 lutego weszło w życie rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 25 stycznia 2007 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 23, poz. 142). Dotyczy ono nowych dokumentów uprawniających nauczycieli i niektórych rencistów do niektórych przejazdów. Nowe dokumenty, to: legitymacja służbowa nauczyciela, legitymacja służbowa nauczyciela akademickiego oraz legitymacja emeryta-rencisty policyjnego wydawana przez wojskowe organy emerytalne.  Źródło : http://www.mt.gov.pl  TM Wersja archiwalna wpisu dostępna…