DANUSIA

DANUSIA

Danuta Hejnowska (1945 – 2005), w środowisku pozarządowym zaistniała, jako założycielka i wieloletnia liderka Fundacji „Pro Scholam”, wspomagającej szkołę podstawową nr 1 w Elblągu. Fundacja objęła wieloraką opieką uczniów potrzebujących pomocy oraz całą szkołę, zbierając środki na dodatkowe zajęcia, organizując różne akcje społeczne. Otaczała miłością dzieci w założonej przez siebie świetlicy i była to miłość odwzajemniona. Gdy ruch pozarządowy w Elblągu zaczął się integrować, Danuta szybko zdobyła uznanie i sympatię całego środowiska,  nie tylko z…

Z problemami –  najlepiej do lekarza

Z problemami – najlepiej do lekarza

   21 września w  Szpitalu Wojskowym w Elblągu odbyła się konferencja pt. ”Podniesienie świadomości kobiet w zakresie stylu życia”, zorganizowana przez działające przy szpitalu Stowarzyszenie „Serce za Uśmiech”. Konferencja wzbudziła duże zainteresowanie wśród pań – aula szpitala była wypełniona. Na program konferencji złożyły się wykłady: pani Małgorzaty Abramowicz „Teorie stylu życia”, lekarza Wiesława Filipkowskiego” Problemy zdrowotne kobiet w okresie menopauzy”, lekarza Jacka Wójcika „Profilaktyka chorób nowotworowych u kobiet”, lekarz Barbary Bazeli „Choroba zwyrodnieniowa stawów a reumatoidalne…

Prawo spadkowe (część II)

Prawo spadkowe (część II)

   W pierwszej części poradnika dotyczącego prawa spadkowego omówiłem kwestie zasad dziedziczenia według prawa polskiego.    Dla przypomnienia, spadkobierca może dziedziczyć bądź na mocy sporządzonego przez zmarłego testamentu, bądź też według reguł ustawowych. W tym ostatnim przypadku Kodeks Cywilny przewiduje ściśle ograniczony krąg osób mogących dziedziczyć: są to osoby z najbliższego kręgu rodzinnego spadkodawcy. Chcąc więc, aby określone dobra majątkowe przypadły w udziale osobom spoza kręgu najbliższej rodziny – konieczne jest sporządzenie testamentu, jako jedynej…

Wszystkie  barwy wolontariatu – konkurs dla aktywnych

Wszystkie barwy wolontariatu – konkurs dla aktywnych

  Ruszyła V edycja konkursu „Barwy Wolontariatu”, zainaugurowanego w Międzynarodowym Roku Wolontariatu.   Promocja działań wolontarystycznych ma służyć podkreślaniu ich znaczenia we współczesnym świecie, a także przyczynić się do zwiększenia społecznych motywacji na rzecz innych, włączenia się w proces tworzenia, a tym samym decydowania o otaczającej nas rzeczywistości. Zgłoszenia kandydatów można nadsyłać do 17 października 2005 r.   Konkurs Sieci Centrów Wolontariatu w Polsce, jest skierowany do wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy, przedsiębiorstw realizujących program wolontariatu pracowniczego, organizacji pozarządowych…