Toruńska interna po modernizacji

Toruńska interna po modernizacji
Fot. Sławomir Kowalski

W ramach inwestycji zrealizowane zostały m.in. prace modernizacyjne i adaptacyjne. Inwestycja umożliwiła przeniesienie dwóch komórek organizacyjnych szpitala Oddziału Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Gastroenterologii oraz Pracowni Endoskopowej oraz skomunikowanie ich z pozostałą częścią szpitala. Zmodernizowany budynek został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na wniosek personelu szpitala otrzymał patronat lek. med. Bohdana Dowbora (1927-2022).

W piątek (6 października) odbyło się uroczyste otwarcie Oddziału Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Gastroenterologii Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w nowej lokalizacji. Wydarzenie było zwieńczeniem wykonanej w ostatnim czasie inwestycji polegającej na zabezpieczeniu bazy lokalowej dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej poprzez adaptację pomieszczeń budynku kuchni w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim wraz z pierwszym wyposażeniem, zakupem niezbędnego sprzętu, aparatury medycznej oraz wyposażenia niemedycznego. Inwestycja kosztowała ogółem 17 936 493 zł. Została wykonana dzięki środkom pochodzącym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – to kwota 9 568 262 zł, środkom pochodzącym z budżetu Gminy Miasta Toruń – 8 115 736 zł. Pozostała kwota, czyli 252 494 zł to środki własne Specjalistycznego Szpitala Miejskiego. Wykonawcą zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj była spółka rodzinna JAWOR.

W ramach inwestycji zrealizowane zostały m.in. prace modernizacyjne i adaptacyjne w pomieszczeniach byłej kuchni (kuchnia zmieniła bowiem system przygotowywania posiłków z tradycyjnego na system In-Food, który nie wymaga dużej powierzchni). Inwestycja umożliwiła przeniesienie dwóch komórek organizacyjnych szpitala: Oddziału Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Gastroenterologii oraz Pracowni Endoskopowej oraz skomunikowanie ich z pozostałą częścią szpitala. Modernizowany budynek został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Prace obejmowały m.in.: likwidację istniejącego układu pomieszczeń na parterze, rozbudowę kondygnacji I piętra o nowe pomieszczenia przeznaczone na Oddział, budowę zewnętrznej klatki schodowej dla celów ewakuacji z pierwszego piętra, rozbudowę w poziomie parteru – pomieszczenie łącznika z pochylnią umożliwiającą transport pacjentów na łóżkach z głównego budynku szpitala, docieplenie ścian oraz roboty wykończeniowe.

Dzięki inwestycji zwiększono bazę łóżkową z 30 do 38: na parterze znajduje się 13 łóżek, na I piętrze – 25 łóżek (w tym 5 łóżek w jednej sali Intensywnego Nadzoru Medycznego). Opiekę nad pacjentami Intensywnego Nadzoru Medycznego sprawować będzie dedykowany do tego zadania personel pielęgniarski. W ramach uzyskanej dotacji inwestycyjnej oraz środków własnych szpitala zakupiono również niezbędne wyposażenie Oddziału (to m.in. łóżka, stoliki, materace, statywy, wagi, defibrylatory, wideokolonoskop, wideogastroskop, myjnię, szafę). Pozostały sprzęt niezbędny do funkcjonowania Oddziału oraz Pracowni zostanie wykorzystany z własnych zasobów.

Oddział Chorób Wewnętrznych w 2022 r. zmienił nazwę na Oddział Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Gastroenterologii. W ramach oddziału prowadzona jest diagnostyka i leczenie zachowawcze pacjentów w zakresie wszystkich dziedzin chorób wewnętrznych, m.in.: z chorobami ogólno-internistycznymi, a także z chorobami diabetologicznymi oraz schorzeniami układu pokarmowego. Powierzchnia Oddziału Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Gastroenterologii wraz z Pracownią Endoskopową wynosi obecnie łącznie ok. 1600 m².

Na wniosek personelu szpitala budynek otrzymał patronat lek. med. Bohdana Dowbora (1927-2022). Podczas uroczystości odsłonięto tablicę pamiątkową tej zasłużonej dla Torunia i toruńskiego szpitala postaci. Odsłonięcia tablicy dokonali: dyrektor szpitala Justyna Wileńska, prezydent Torunia Michał Zaleski, syn lek. med. Bohdana Dowbora – profesor Piotr Dowbor oraz doktor n. med. Marek Muszytowski.

Lek. med. Bohdan Dowbor był ojcem toruńskiej kardiologii i pionierem intensywnego nadzoru kardiologicznego. Lekarz internista, nestor toruńskiej medycyn oddany przez całe dziesięciolecia ochronie zdrowia i życiu torunian. Urodził się w Wilnie i jako młody człowiek brał czynny udział w wojennym ruchu oporu. W 1952 r. jako zawodowy oficer został przydzielony do jednostki wojskowej w Toruniu, gdzie przez ponad dwa lata pracował jako wolontariusz, a następnie asystent na oddziale chorób wewnętrznych Szpitala Wojskowego w Toruniu. W latach 1968-1994 pełnił aż do przejścia na emeryturę funkcję ordynatora oddziału wewnętrznego II Szpitala Miejskiego im. Kopernika w Toruniu.

W 1968 r. wraz z dr Marią Skrzypek przeprowadził pierwszą udaną akcję reanimacyjną w przypadku migotania komór w zawale serca przy wykorzystaniu defibrylatora. Za swoje zasługi został odznaczony m.in.: Brązowym Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyźnie”, Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W styczniu 2020 r. lek. med. Bohdan Dowbor otrzymał tytuł Współczesnego Torunianina Stulecia.

– Jesteśmy w miejscu, w którym chcemy przypomnieć wyjątkową osobę dla naszego miasta. Kogoś kto pomagał niejednemu. Chcemy upamiętnić lek. med. Bohdana Dowbora. Kogoś kto przez wiele lat nie szczędził umiejętności i sił, własnego czasu i zdrowia po to aby pomagać zdrowotnie innym – powiedział podczas uroczystości prezydent Torunia Michał Zaleski.

– Skuteczny rozwój – myślę, że tak można podsumować ostatnie lata działalności Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dziś mamy przyjemność otworzyć kolejny nowy budynek. Oddział ten jest nam szczególnie bliski. To oddział funkcjonujący w toruńskim Szpitalu Miejskim od początku jego istnienia, tj. od 1910 r. Jest on jednym z najbardziej obciążonych, rocznie przyjmuje ponad 1800 pacjentów. Oddział interny dysponował 30 łóżkami, a po przeniesieniu do nowej lokalizacji i poszerzeniu o profil diabetologii i gastroenterologii potencjał zostanie zwiększony do 38 łóżek. Nowa lokalizacja to oprócz większej bazy łóżkowej nowoczesne małe sale chorych, węzły sanitarne, komfort hospitalizacji, ale również przystosowanie dla osób z niepełnosprawnościami. Jesteśmy przekonani, że była to bardzo dobra i potrzebna inwestycja – podkreśliła dyrektor Specjalistycznego Szpitala Miejskiego Justyna Wileńska.

Dyrektor dodała też, że takie inwestycje nie byłyby możliwe, gdyby nie skuteczna współpraca z Gminą Miasta Toruń z prezydentem Michałem Zaleskim na czele, a także skuteczna współpraca z władzami centralnymi. To dzięki tej współpracy udało się pozyskać środki niezbędne do realizacji inwestycji. – To dla nas ogromna radość móc polepszyć warunki leczenia pacjentów i pracy personelu. Nie pozostaje nic innego jak serdecznie podziękować osobom zaangażowanym w przeprowadzenie tej inwestycji oraz życzyć personelowi medycznemu na czele z koordynatorem oddziału dr Violettą Polaszewską-Półkownik skutecznego leczenia mieszkańców Torunia i okolic – podsumowała dyrektor Justyna Wileńska.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: dyrektor Justyna Wileńska, prezydent Michał Zaleski, przewodniczący Rady Miasta Torunia Marcin Czyżniewski, koordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Gastroenterologii doktor Violetta Polaszewska-Półkownik oraz kierownik Pracowni Endoskopowej doktor Krzysztof Orłowski. Budynek poświęcił proboszcz parafii p.w. Chrystusa Króla w Toruniu ks. Andrzej Nowicki.

Marcin Pryka / UM Toruń
Print Friendly, PDF & Email