Toruń: Wyniki konkursów na usługi społeczne w 2024

Toruń: Wyniki konkursów na usługi społeczne w 2024
Sławomir Kowalski

Trzydzieści osiem organizacji pozarządowych zostało beneficjentami konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu usług społecznych. 

Wyniki dotyczą otwartych konkursów ofert ogłoszonych przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Miasta Toruń w roku 2024 w zakresie:

  • wspierania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych (prowadzenie tzw. Centrów Aktywności Lokalnej) poprzez realizacje w 2024 roku działań w zakresie prowadzenia tzw. Centrów Aktywności Lokalnej – pula środków 1.500.000 zł
  • wsparcia osób z niepełnosprawnościami poprzez realizacje w 2024 roku działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami – pula środków 750.000 zł
  • prowadzenia placówek wsparcia dziennego poprzez realizację w roku 2024 działań polegających na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego zapewniających miejsca dla co najmniej 250 dzieci – pula środków 1.050.000 zł
  • pomocy społecznej poprzez realizację w 2024 działań polegających na prowadzeniu dwóch ośrodków wsparcia w formie dziennego domu pomocy społecznej dla 60 osób wymagających częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych pula środków – pula środków 936.000 zł

Realizatorem konkursów jest Toruńskie Centrum Usług Społecznych.
Pula środków rozdysponowanych w czterech postępowaniach konkursowych konkursowych wyniosła 3.620.235 zł.

Do pobrania:

  • Wyniki konkursu w zakresie: PROWADZENIA TZW. CENTRÓW AKTYWNOŚCI LOKALNEJKONKURS NR 06/2024
  • Wyniki konkursu w zakresie: DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMIKONKURS NR 07/2024
  • Wyniki konkursu w zakresie: PROWADZENIU PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO ZAPEWNIAJĄCYCH MIEJSCA DLA CO NAJMNIEJ 250 DZIECIKONKURS  NR 08/2024
  • Wyniki konkursu w zakresie: PROWADZENIU DWÓCH OŚRODKÓW WSPARCIA W FORMIE DZIENNEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA 60 OSÓB WYMAGAJĄCYCH CZĘŚCIOWEJ OPIEKI I POMOCY W ZASPOKAJANIU NIEZBĘDNYCH POTRZEB ŻYCIOWYCHKONKURS NR 09/2024
UM Toruń
Print Friendly, PDF & Email