Toruń: Azbest, deszczówka, wymiana ogrzewania

Toruń: Azbest, deszczówka, wymiana ogrzewania
Fot. pixabay.com

O funduszach na domowe inwestycje proekologiczne będzie mowa 2 września 2023 r. w Galerii Copernicus na specjalnym stoisku edukacyjno-informacyjnym Urzędu Miasta Torunia, czynnym w godz. 10.00-14.00. Można będzie uzyskać m.in. informacje dotyczące wymiany ogrzewania, usunięcia azbestu czy zbierania deszczówki.

To kolejne z cyklu tegorocznych spotkań edukacyjnych, organizowanych przez Galerię Copernicus i Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia, a poświęconych programom ekologicznym ukierunkowanym na poprawę jakości powietrza, obniżenie emisji CO2 i ochronę zasobów wodnych.

W punkcie informacyjno-edukacyjnym urzędu na Placu Rotundy będzie można się dowiedzieć, kto może liczyć na dofinansowanie, jak przygotować wniosek oraz gdzie i w jakim terminie go złożyć, by otrzymać zwrot części nakładów na inwestycję.

Obecnie w Wydziale Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia można uzyskać dofinansowania na:

  • wymianę ogrzewania węglowego na niskoemisyjne,
  • zbieranie deszczówki,
  • usuwanie azbestu.

– W budżecie miasta są dostępne środki na realizację programów ekologicznych, przy czym część z nich kończy się wraz z upływem 2023 roku, dlatego warto się tym zainteresować. W niektórych sytuacjach można liczyć na zwrot znaczących kosztów inwestycji. Zależy nam na tym, by mieszkańcy wiedzieli, że mogą z takich dotacji skorzystać i mieli świadomość, że wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem inwestycji – mówi Ewa Prządka z Wydziału Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia.

Jeśli chodzi o wymianę ogrzewania z węglowego na niskoemisyjne, można skorzystać z dofinansowania w programie „Ciepłe Mieszkanie”, „Czyste Powietrze” oraz dotacji z budżetu miasta Torunia.

Warunki otrzymania dopłat zależą od źródła dofinansowania, nowego czynnika grzewczego oraz – w przypadku programu „Ciepłe Mieszkanie” oraz „Czyste Powietrze” – także od dochodów wnioskodawcy. Warto zainteresować się tematem, ponieważ zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej województwa kujawsko-pomorskiego, w pozaklasowych piecach na paliwa stałe można palić już tylko do końca 2023 roku.

Można także otrzymać dofinansowanie na systemy i urządzenia do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych. 

Dofinansowanie może być przeznaczone na zakup, wykonanie i montaż naziemnych i podziemnych zbiorników na wody opadowe i roztopowe wraz z instalacją do podłączenia do rynny, systemy bioretencji (np. ogrody deszczowe, oczka wodne), systemy nawadniania terenów zieleni, terenów zadrzewionych, ogrodów z wykorzystaniem wody opadowej i roztopowej.

Trzeci rodzaj dofinansowania dotyczy usuwania i utylizacji materiałów zawierających azbest.

Miasto Toruń pokrywa 100% procent kosztów związanych z demontażem i przewiezieniem do miejsca unieszkodliwienia oraz odbiorem płyt azbestowych. Dzięki temu programowi pozbyć się można rakotwórczego azbestu całkowicie za darmo.

Ostatnie spotkanie z tego cyklu zaplanowano 7 października w godz.10.00-14.00.

Mat. prasowe
UM Toruń
Print Friendly, PDF & Email