Zwolnienie z pracy na turnus rehabilitacyjny

Zwolnienie z pracy na turnus rehabilitacyjny

„Muszę wyjechać na turnus rehabilitacyjny. Czy mogę dostać dodatkowe dni wolne od pracy na ten cel?” – pyta nasza Czytelniczka.

Tak, pracownik zaliczony do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy w celu wyjazdu na turnus rehabilitacyjny. Aby z niego skorzystać, należy udać się do lekarza po wniosek o skierowanie, w którym zostanie określony czas trwania i rodzaj turnusu. Skierowanie należy przedstawić pracodawcy odpowiednio wcześniej – tak, by mógł on zapewnić normalny tok pracy, np. poprzez zorganizowanie zastępstwa.

Zwolnienie od pracy na wyjazd na turnus rehabilitacyjny nie może przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym i można z niego skorzystać maksymalnie raz w roku. Warto pamiętać, że w takim przypadku podstawą wynagrodzenia jest dokument potwierdzający uczestnictwo w turnusie, uzyskany od jego organizatora.

Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 18866